Volgens Bartjens — Jrg. 35 (november 2015) nr. 2

04 Tijd is er al heel lang
Catrien Schreuder
Museumlessen en het begrip van tijd

08 De betekenis van breuken
Marieke Thurlings, Maaike Koopman en Perry den Brok
Hoe geef je een goede rekenles?

11 Nieuws van de vereniging
NVORWO

12 Bespiegelingen over spiegels
Ronald Keijzer
Patronen leren doorgronden

16 Nationale rekencoördinatordag
Netwerk rekencoördinatoren

16 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Rekenbegrip: Min of meer

17 Wedstrijd
Bedenk het beste rekenspel

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Nina Lathouwer
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

22 Leren van Kinderen
Belinda Terlouw
Probleemoplossend vermogen in de rekenles

26 Symposium Taal en Rekenen
Taal, daar moet je op kunnen rekenen

27 Vroeger
Ed de Moor
wijze LESSEN

28 Volgens Bartjens heeft iets gezien…
Mijn favoriete nee

30 Bij de tijd
Martine den Engelsen en Eveline Kaleveld
Groep 4 oefent klokkijken met apps

34 Groetjes van groep 3
Lia van Diem
Vakantiestemming

35 Kleine kinderen worden groot
Marije Bakker
Onderdag

36 Functionele Gecijferdheid
Eilandjes van kennis of een wereld van begrip

38 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Joppen