Volgens Bartjens – Jrg. 34 (september 2014) Nr. 1

  2  Rekenen in beeld
VOLGENS BARTJENS
Cathe Notten

  4  Met en zonder rest
LEERLIJN DELEN
Kees Buijs
De leerlijn delen zorgt voor de nodige problemen bij veel leerlingen. Op de website van Digilijn wordt een aantal aandachtspunten rond het delen helder in beeld gebracht. Onder andere met filmfragmenten waarin leerlingen uitleggen hoe zij tot oplossingen komen.

  9  Gedachten lezen met wiskunde
PLUSKLAS REKENEN
Erica de Goeij
Leerlingen hebben er allemaal baat bij als er regelmatig werk gemaakt wordt van het ontwikkelen van een wiskundige attitude. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan dat leerlingen op onderzoek (durven) gaan, dat zij over goed aanpakgedrag beschikken en dat zij vertrouwen hebben in hun eigen gebruik van wiskundige werkwijzen en vaardigheden. Erica de Goeij werkt in haar plusklassen regelmatig aan deze wiskundige attitude maar laat in dit artikel ook zien hoe alle leerlingen hiervan zouden kunnen profiteren. Het ontwikkelen van de wiskundige attitude komt het plezier in rekenen-wiskunde ten goede.

14  Rekenen langs de meetlat
ONDERZOEK
Marjolein Drent, Martina Meelissen
Misschien bent u in de media of via uw school wel eens de internationale onderzoeken PIACC, PISA, PIRLS of TIMSS tegengekomen. Nederland neemt deel aan deze onderzoeken om inzicht te krijgen in hoe ons onderwijsniveau zich ontwikkelt in vergelijking met omringende landen. Ook wordt onderzocht wat belangrijk is voor goed onderwijs, voor wat betreft prestaties en het welzijn van leerlingen en leraren.

16  Wie bedenkt het mooiste EI
PRIJSVRAAG
Bartjens Rekendictee
De leerlijn delen zorgt voor de nodige problemen bij veel leerlingen. Op de website van Digilijn wordt een aantal aandachtspunten rond het delen helder in beeld gebracht onder andere met filmfragmenten waarin leerlingen uitleggen hoe zij tot oplossingen komen. Kees Buijs bespreekt aan de hand van de Digilijn website de knelpunten binnen de leerlijn delen. Hij gaat daarbij uitgebreid in op het spanningsveld dat er is tussen wat leerlingen begrijpen en wat leerkrachten denken dat leerlingen begrijpen.

17  Medisch Meten
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani
Een sector waar het meten van groot belang is, is de medische sector. Het verschil tussen een lichamelijk gezond en ziek iemand wordt meestal via metingen in cijfers uitgedrukt…

18  Ei van Columbus
Jos van den Bergh, Nina Lathouwers

22  Kleuters spelen spelletjes
KLEUTERWISKUNDE
Sophie Verheijen, Anneke Noteboom
In 2013 deed het team van de Aletta Jacobsschool in Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van de rekenontwikkeling in de thuissituatie door middel van rekenspellen. De aanvraag werd gegund. Inmiddels loopt het project en blijkt het een groot succes te zijn. In dit artikel schrijven de auteurs, die vanuit SLO bij het project betrokken zijn, over dit project.

27  Kijk Cake
GROETJES UIT GROEP 4
Lia van Diem

29  Rekenen-wiskunde in de media
IN/UITGELICHT
Peter van den Bremen
Rekenen-wiskunde: Het is om je heen en je bent er nooit te jong voor.

30  Bussom zijn geen splitsingen
KENNISBASIS
Marc van Zanten
Het artikel ‘Bussommen zijn ook splitsingen – Over het nut van de kennisbasis rekenen’ in het vorige nummer van Volgens Bartjens, biedt een mooi doorkijkje in een opleidingspraktijk. De auteurs delen in het artikel hun reflecties en overwegingen, met name vanuit een lange termijnperspectief op rekenen-wiskunde. In deze reactie op het artikel geeft Marc van Zanten aanvullende reflecties, vanuit het perspectief van de kennisbasis rekenen-wiskunde.

32  De kunst van het weglaten
ARTIKEL
Ronald Keijzer
De meeste methodes besteden wel enige aandacht aan het interpreteren van grafieken en tabellen. Echt goed begrijpen hoe grafieken in elkaar zitten doe je pas als je er zelf een paar gemaakt hebt en zelf tegen de problemen van de grafiekenmaker bent aangelopen. Frans van galen en Ronald Keijzer laten de mogelijkheden zien van het materiaal van de Grote Rekendag bij grafiekenlessen.

35  Bewijs uit het gerijmde
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerveld

36  Testen
VROEGER
Ed de Moor

37  Prijsvraag
ARTIKEL
Ontwikkel het beste rekenspel!

38  Bokken schieten
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom
Wie denkt dat in dit spel geschoten wordt of dat er bokken voorkomen, heeft het mis. In het spel draait het alleen om geiten en ze worden niet geschoten maar gevangen. De titel verwijst naar het feit dat je ´een bok kunt schieten´ als je niet uitkijkt, ofwel: dat je een grote fout kunt begaan.