Volgens Bartjens — Jrg. 34 (maart 2015) nr. 4

04 Een doos op de vloer: een kleine cursus 3D-straattekenen
Frans van Galen

De Grote Rekendag van 2015 gaat over meetkunde en kunst, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het tekenen met perspectief. Frans van Galen legt de belangrijkste principes van het begrip perspectief uit.

07 Intelligentie, taal en rekenen: wat meten intelligentietests?
Willem Vermeulen
Intelligentie en het testen ervan wordt door de goegemeente nog steeds belangrijk gevonden. Er zijn veel tests in omloop, ze zijn online te maken en ook de nationale IQ test op tv is populair. Blijkbaar willen we ons graag met anderen meten.

08 Welk rechthoek kan het zijn: actief redeneren bij meten en meetkunde
Sabine Lit
Meten en meetkunde zijn bij uitstek onderwerpen waar je leerlingen actief mee aan de gang kunt laten gaan, want door zelf met de stof bezig te zijn leren ze het meest. Belangrijk daarbij is dat dat de leerlingen oefenen in het leren redeneren.

11 Kleine kinderen worden groot: rechts is rechts
Marije Bakker
Suzanne van 3 gaat dagelijks “net alsof” naar feestjes en dat gaat altijd met een omweg. Ook nu speelt ze buiten, want het heeft gesneeuwd. De grote jongens hebben met een sneeuwschuiver paden door de sneeuw getrokken en dat vind zij fantastisch.

12 Meten met maten: ontwikkel je eigen associaties bij maten
Jacqueline Blok

Het meten met maten en het metriek stelsel leveren voor veel leerlingen problemen op. Eigen referentiematen kunnen helpen om meer greep op maten te krijgen. Die leer je echter niet uit een boekje… De auteur pleit voor meer activiteit in de meetlessen.

16 Panama-Post: nieuws van de redactie
Ronald Keijzer
Op de website van Volgens Bartjens vindt u tegenwoordig ook de artikelen van Panama-Post online. Deze artikelen bieden de achtergronden bij de actualiteit van het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer beschrijft artikelen die in 2014 verschenen zijn.

17 Vroeger: een leerzame geschiedenis
Ed de Moor
Via een historische analyse van de vroegere schoolboeken kunnen we een beeld krijgen van de ontwikkeling van de rekendidactiek. Dat heeft Adri Treffers gedaan in zijn boek “Weg van het cijferen. Rekenmethodes vanaf 1800 tot heden”.

18 Ei van Columbus: de rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
Jos van den Bergh en Nina Lathouwer

22 Kijk, heel veel cirkels: meetkunde in de kleuterklas
Ans Veltman, Arlette Buter
Meetkundige vormen herkennen en benoemen is een belangrijk onderdeel van de kleuterwiskunde. Door veel verschillende activiteiten met een vorm uit te voeren leren de kleuters verschillende aspecten kennen en weten ze er de juiste taal bij te gebruiken.

26 Bewijs uit het gerijmde: met meer maten meten?
Jaap van Lakerveld
Jaap van Lakerveld vertelt op rijm over meten en maten.

27 De leerlingen oefenen… en de leerkracht óók!: ontwikkel je leerkrachtinterventies
Marjolein Kool en Laura Manters
De leerkracht is de belangrijkste factor bij het bereiken van leerresultaten. Maar hoe kunnen leerkrachten hun leerkracht-interventies verbeteren, bijvoorbeeld gedurende het oefenen van rekenen? De Pabo van de Hogeschool Utrecht deed er onderzoek naar.

30 In/Uitgelicht: rekenen in de media
Peter van den Bremen

Peter van den Bremen bespreekt het boek “Meten en meetkunde” van Ortwin Hutten, het boek “Voorkom (ernstige) rekenproblemen” van Ceciel Borghouts en de evaluatie van de app “Dragon Box 2′ door Lonneke Boels.

32 Apps in de rekenles: Zengrams
Alette Lanting

Steeds meer scholen zetten naast de rekenmethode ook tablets en apps in. Maar wat kun je gebruiken, wat is verantwoord en aan wat voor criteria moet een goede reken-app voldoen? Alette Lanting bespreekt in dit artikel de app Zengrams.

34 Nieuws uit de vereniging: Studentendag
NVORWO

Het laatste nieuws van de NVORWO, waarin de nieuwe voorzitter Francis Meester zich voorstelt.

37 Groetjes van groep 5: flitsend!
Lia van Diem
Juf Lia van Diem oefent met haar groep 5 de tafels. Saai? Helemaal niet! De kinderen vinden het nooit genoeg, want ze vragen altijd om nog een keer!

38 Spel in de rekenles: overzicht
Anneke Noteboom
In deze “Spel in de rekenles” vindt u een totaaloverzicht van alle besproken spellen. Hier ziet u wat geschikte spellen zijn om in te zetten bij rekenen, bij welke groepen ze passen en aan welke domeinen gewerkt wordt in de spellen.