Volgens Bartjens — Jrg. 34 (2015) nr. 5

Thema: Rekenen in de 21ste eeuw

04 Rekenen met perspectief

Koeno Gravemeijer
Wat leerlingen moeten kennen in de 21e eeuw

08 Kijken, verwonderen en onderzoeken
Inèz Veldman
Rekenen in een kunstmuseum

12 Het Mathematikum
Harry Sormani
21e eeuwse vaardigheden zonder computer

15 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld

16 Het denkproces in beeld
Joyce van den Boogaard en Martijn Smoors
DenkBeelden in de rekenles

19 Vroeger
Ed de Moor
Enigma

20 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Nina Lathouwers
De rekenkracht van kinderen van 10 tot 12 jaar

24 Informatievaardigheid
Marc van Zanten
Werken aan gecijferdheid voor de 21e eeuw

28 Een uitdaging voor de hele groep
Anna Hotze, Claudia Visser, Greetje van Dijk en Ronald Keijzer
Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden

31 Wiscodans
Annette Markusse
Contextopgaven zelfstandig oplossen

34 In/Uitgelicht
Peter van den Bremen
Rekenen in de media

36 Op de toekomst voorbereid
Marike Verschoor en Geeke Bruins-Muuring
Kritisch wiskundig leren denken

40 Groetjes van groep 5
Lia van Diem
Pizzasnijders

41 Nieuws uit de vereniging
NVORWO-nieuws

42 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom