Volgens Bartjens — Jrg. 34 (januari 2015) nr. 3

4 Rekendrempels nemen: een goede basis voor het leren hoofdrekenen
Wolter Danhof, Piet Bandstra & Wilfred Hofstetter
Uit recent onderzoek komt naar voren dat een tekort aan geautomatiseerde (en gememoriseerde) kennis grote invloed kan hebben op de rekenvaardigheid van leerlingen. De auteurs bespreken de drempels in de basale rekenkennis die leerlingen moeten beheersen.

8 Juf, laat mij het mezelf maar leren: automatiseren van de basisvaardigheden
Anneke Noteboom
Het blijkt dat veel leerlingen de basisvaardigheden voor rekenen onvoldoende beheersen. Dit gegeven vormt de basis voor het SLO-project ‘Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden rekenen’. Anneke Noteboom beschrijft haar ervaringen.

12 Het heft in eigen handen: meer inbreng van leerlingen bij het automatiseren
Kris Verbeeck
Om slechte resultaten te voorkomen wordt er op basisscholen steeds vaker stelselmatig aandacht besteed aan automatiseren. Hoe kan een leerkracht dit het beste doen en hoe kunnen leerlingen zelf een inbreng hierbij hebben?

17 Vroeger: de automatische misdienaar
Ed de Moor
Wat is automatiseren en wat heeft een misdienaar hiermee te maken? Ed de Moor legt het uit in zijn rubriek over de geschiedenis van het rekenen.

18 Ei van Columbus: de rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
Jos van den Bergh & Nina Lathouwer
Vier bladzijden vol rekenpuzzels en bruinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8.

22 Een (on)mogelijke combinatie: memoriseren en (hoog)begaafdheid
Suzanne Sjoers

26 Bewijs uit het gerijmde: hoezo?
Jaap van Lakerveld
Als je alles kunt berekenen dan ben je een gelukkig mens, volgens dit gedicht van Jaap van Lakerveld.

27 Waar zitten we in de leerlijn? het juiste moment kiezen voor automatiseren
Ceciel Borghouts & Cathe Notten
Gememoriseerde en geautomatiseerde kennis hebben we nodig. Het is erg onhandig als eenvoudige basisvaardigheden niet geautomatiseerd zijn, want leerlingen hebben die kennis nodig om verder te komen. Het is wel belangrijk dat het moment goed gekozen wordt.

30 In/Uitgelicht: rekenen in de media
Peter van den Bremen
Peter van den Bremen bespreekt artikelen en boeken over rekenen.

32 Over de drempels van de basisvaardigheden: een stap-voor-stap aanpak
Anneke Noteboom
Uit onderzoek blijkt dat veel leerlingen er blijvend moeite mee hebben om de basisvaardigheden van rekenen onder de knie te krijgen en te blijven beheersen. Anneke Noteboom beschrijft beknopt een stap-voor-stap aanpak voor in de klas.

35 Groetjes van groep 5: een uurtje werk
Lia van Diem
De kinderen van juf Lia van Diem hebben dit keer een leuke maar soms ook moeilijke rekenles over tijd en de klok.

36 Nieuws uit de vereniging: studentendag
NVORWO
Op 10 april is het weer zo ver: Een nieuwe editie van de Volgens Bartjens Studentendag…. Een dag voor Pabo-studenten vol workshops en praktische tips die je meteen de volgende dag in de klas kunt toepassen. Het thema voor dit jaar is: meten en meetkunde.

38 Spel in de rekenles: Haaibaai
Anneke Noteboom
Haaibaai is een spel met verschillende varianten waar mee leerlingen hun kennis van noodzakelijke basisvaardigheden op een speelse manier kunnen verwerven én onderhouden.