Volgens Bartjens — Jrg. 33 (september 2013) Nr. 1

Thema: HOE GAAT HET MET ONS ONDERWIJS?

2 Zin in rekenen
REDACTIONEEL
Cathe Notten

4 Goed, middelmatig of belabberd?
ONDERZOEK
Marjolein Drent, Martina Meelissen, Annemiek Punter
Het niveau van rekenen in het Nederlands basisonderwijs.

8 De leerlijnen de baas
LEERLIJNEN
Martie de Pater-Sneep
Noodzakelijke kennis voor goed reken-wiskundeonderwijs.

12 Kaal Žn context
TOETSEN
Iris Verbruggen, Judith Hollenberg, Jan Janssen
Vernieuwing van de toetsen Rekenen-Wiskunde.

22 Veelgestelde vragen
TOETSEN
Ilse Papenburg, Nienke Lansink
Over de toets Rekenen voor kleuters.

24 Kleuters met een rekenachterstand
KLEUTERWISKUNDE
Sylke Toll, Hans van Luit
Aandacht voor specifieke kenmerken.

28 Tabel aan de wand
MET SPRONGEN VOORUIT IN GROEP 1 EN 2
Julie Menne

33 Afhalen of aanvullen
REKENEN TOT 100
Marjolijn Peltenburg, Marja van den Heuvel-Panhuizen
Flexibel aftrekken door zwakke rekenaars.

RUBRIEKEN

16 Werkgemeenschap en idealisme
VROEGER
Ed de Moor
Georg Kerschensteiner (1854-1932)

17 Procenten, procenten of procenten
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van den Bergh

32 Vogels
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem

35 De Cito-toets
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap Lakerveld

36 Magico
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Rekenen in de media
IN/UITGELICHT
Peter van den Bremen

Rekenen-wiskunde artikelen in kranten en tijdschriften