Volgens Bartjens — Jrg. 33 (maart 2014) Nr. 4

  4  Stimulerende middelen voor een onderzoekende houding
ONDERZOEK
Annette Markusse, Leo Prinsen
Over nieuwsgierigheid, creativiteit, kritisch nadenken en het overwinnen van rekenangst.

10  Het Ballad 2
METEN
Willem Uittenbogaard
Rekenen in een onderzoekssituatie.

14  Misverstand
CONTEXT EN BEGRIP
Jo Nelissen
Over contexten, oefenen en begrip.

22  Rekenen op de boerderij
KLEUTERWISKUNDE
Rob van Bree, Hanneke van Bree
Meetkunde en telactiviteiten bij drie prentenboeken.

28  Onverwachte situaties
METEN EN MEETKUNDE
Ronald Keijzer
Spelen met meten en meetkunde.

34  Rekenen in een combinatieklas
DIFFERENTIEREN
Henk Rietdijk, Eward Cozijnsen, Jaquelien Bulterman
Recht doen aan onderwijsbehoeften.

RUBRIEKEN

  2  Volgens Bartjens
REDACTIONEEL
Cathe Notten
Tijd en de methode.

16  Groepsmeeting
GROETJES VAN GROEP 5
Lia van Diem

17  Meten is nog geen weten
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18  De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

26  Boeken en tijdschriftartikelen
IN/UITGELICHT
Peter van den Bremen
– Ik de leraar
– Cijfers geven werkt niet

32  Meetkunde
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap Lakerveld

33  Het bruine monster
VROEGER
Ed de Moor

38  Qwixx
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom