Volgens Bartjens — Jrg. 32 (september 2012) Nr. 1

Thema: (HOOG)BEGAAFD IN DE REKENLES

4 eXcellent rekenen in beeld
THEMA
Suzanne Sjoers
Rekenen voor (hoog)begaafde leerlingen.

8 In het spoor van Collatz
THEMA
Erica de Goeij
Plusklas puzzelt met getallen.

14 Big Ideas in een stageklas
DIFFERENTIATIE
Ilse van Oevelen
Zonnebloemgrafieken in groep 8.

22 Kleuteren op niveau
THEMA
Dolf Janson
‘Goede vragen’ zorgen voor uitdaging.

26 Lekker lastig!
THEMA
Jantine Bloemhof
Uitdagende rekenwiskundeonderwijs voor groep 3-8.

28 Met Sprongen Vooruit in groep 5/6
Julie Menne
De kleinste uitkomst.

32 Ervaring in beeld
OBSERVATIE
Belinda Terlouw
Kijken naar Kinderen vergroot de rekenopbrengsten.

RUBRIEKEN

2 Onderwijs
REDACTIONEEL
Cathe Notten
Overbrengen van kennis, onderzoekend leren en ‘Ei-illustraties’.

12 ZŽ kunnen niet rekenen
VROEGER
Ed de Moor


13 Bakken blokken bouwen
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem

17 De telvinger en de drakendoos
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

31 IJdelheid?
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerverld

36 Take 10!
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Rekenen-wiskunde artikelen in kranten en tijdschriften
IN/UITGELICHT
Peter van den Bremen
– ‘Superdierenkaartjes’ (JSW, juni 2012)
– ‘Het driestappenplan van STAP’ (JSW, mei 2012)
– ‘Uitzonderlijk goud voor wiskundetoppers’ (Volkskrant, 17 juli 2012)