Volgens Bartjens — Jrg. 32 (maart 2013) Nr. 4

Thema: OVER METEN EN WETEN

4 Wat we weten als we meten
METEN
Uschi van der Velden
Meetactiviteiten na de Cito entreetoets. Op veel scholen hoor je dat de rekenresultaten op het domein meten achterblijven. Leerkrachten vinden dat meten te weinig aan bod komt in de methode en zij vinden het lastig om goede aanvullende activiteiten in te zetten. In twee artikelen* zien we hoe kennis en vaardigheden ten aanzien van het rekenen met litermaten in twee lessen verbeterd kunnen worden.
* In het volgende nummer van Volgens Bartjens (juni 2013) worden de huiswerkopgaven en de tweede les besproken.

8 Allemaal aansluiten graag!
SYMPOSIUM
Het 19e symposium van de WGRWO (Werkgroep Geschiedenis van het Reken-WiskundeOnderwijs op zaterdag 20 april 2013, onder de titel ‘Allemaal aansluiten, graag! De aansluitingsproblematiek tussen primair en secundair onderwijs op het gebied van rekenen.

9 Hoeveel bits is een sms’je?
NIEUWS REKENEN
Katja van der Veer, Mari‘t Hattink
Toepassingsberekening aan de hand van het nieuws met het programma Nieuwsrekenen.

14 Er zit veel meer in deze kinderen
ANALYSEREN EN INVESTEREN
Karin van Breugel
Langs verschillende lijnen investeren in rekenonderwijs.

23 Meten en meetkunde in de speeltuin
GROTE REKENDAG
Ronald Keijzer
Grote rekendag in groep 1-2.

24 Analyse en diagnose / Een helder beeld van rekenproblemen
METEN EN WETEN
Angelique Roos
In 2005 zijn Angelique Roos en Angelique Vanthoor-Filott gestart met het afnemen van rekenonderzoeken bij kinderen op hun SBO-school waarbij de leerkracht het probleem niet zelf opgelost krijgt op zorgniveau 1 en 2 (fase groen en geel ERWD*; zorgniveau 1 en 2). Zij ontwikkleden een instrument om snel een overzicht te krijgen in welke categorie‘n de leerlingen fouten maakten om van daaruit de hulp vorm te geven.
* Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

28 Met Sprongen Vooruit in groep 3-4 en 5-6
MET SPRONGEN VOORUIT
Julie Menne
Ketting rijgen is een gezelschapsspel dat los verkrijgbaar is. Tevens maakt het deel uit van de Vervolgcursus Met Sprongen Vooruit groep 3 en 4. Het spel sluit zowel aan bij de leerstof voor groep 3 als voor groep 4, maar kan door het veranderen van de spelregels en/of toevoegen van dobbelstenen ook in groep 5 en 6 nog dienst doen.

32 Schooltuinrekenen
METEN EN WETEN
Annette Markusse
Het tuinieren blijkt leerlingen een rijke context te bieden voor meten, schatten en nog veel meer.

RUBRIEKEN

2 Meten en weten
REDACTIONEEL
Cathe Notten

13 Breuken
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerveld


17 Plassen onder de douche
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

22 Even, niet even, altijd
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem

27 Wat heb ik nou aan algebra
VROEGER
Anneke Noteboom

36 Hive
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Spel in de rekenles
STUDENTENDAG
Volgens Bartjens Studentendag op donderdag 4 april 2013