Volgens Bartjens — Jrg. 32 (januari 2013) Nr. 3

Thema: JONGE KINDEREN LEREN REKENEN

4 Afstemmen op kleuters
GROEPSPLAN
Bronja Versteeg
Groepsplan rekenen in groep 1 en 2. In het kleuteronderwijs is het van het grootste belang dat er voldoende tijd wordt ingeruimd voor begripsvorming en niet te snel wordt overgegaan naar een te hoog abstractieniveau. Het maken van groepsplannen kan leerkrachten helpen bij het kiezen van doelen en inhouden die aansluiten bij de kinderen.

8 Even denken
MEER BEGAAFD
Ans Veltman
Uitdagende reken- en wiskunde activiteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Om recht te doen aan de verschillen in rekenniveau tussen kleuters is het van belang om een rekenactiviteit op bijbehorend niveau aan te bieden. Ook voor de kleuters met een voorsprong in hun rekenontwikkeling moeten we zorgen voor een passend rekenaanbod. Hoe verrijkingsaanbod verzorgd kan worden binnen een rekenactiviteit die aan de hele groep aangeboden wordt.

13 Doelgericht en spelenderwijs
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Mirjam Velthuis
Opbrengstgericht rekenonderwijs voor kleuters.

22 De Vertaalcirkel bij kleuters
VERTAALCIRKEL
Ceciel Borghouts, Ans Veltman
Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars.
Vervolg op artikel in Volgens Bartjens 31, nr. 2.

26 Een toren tot je oren
SESAMSTRAAT
Anneke Noteboom
Rekenen in Sesamstraat.

28 Goud schatten
MET SPRONGEN VOORUIT IN 5 MINUTEN
Julie Menne
Rekenspel in groep 1-2

33 Jong geleerd
PEUTERS
Cindy Nilllesen
Ontluikende gecijferdheid in het kinderdagverblijf. Pleidooi voor bewust – maar wel speels! – werken aan gecijferdheid.

38 Spel in de rekenles
STUDENTENDAG
Volgens Bartjens Studentendag op donderdag 4 april 2013

RUBRIEKEN

2 Spelen en leren
REDACTIONEEL
Cathe Notten

12 Rekenen met kleuters
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerveld


16 Blokjes

VROEGER
Ed de Moor


17 River deep, mountain high
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

35 Een hele kapotte ruit
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem

36 Welke hoort erbij?
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom