Volgens Bartjens — Jrg. 31 (september 2011) Nr. 1

Thema: GELD IN DE REKENLES

4 Geld in de klas
THEMA
Marion Weijers
Financi‘le educatie loont.

8 ‘Een broek vol mieren’, maar dan anders
PLUSKLAS
Erica de Goeij
Het uitdagen van sterke rekenaars is niet eenvoudig. Leerlingen ontwerpen een rekenspel.

12 Digitaal rekenen
DIGIBORD
Monica Wijers, Vincent Jonker, Frans van Gaalen
Geld.

14 Speels en Onderzoekend leren GRAMMATHEMATICA
Annelies Mekel, Leo Prinsen
Topsport op getallenvelden.

22 Rekenen met geld in de methode
THEMA
Henk Logtenberg
Kansen van de rekendidactiek bij geldrekenen.

30 Winkelen tijdens de rekenles
THEMA
Jimke Nicolai, Piet Bandstra
Klasse!winkels zorgen voor betekenisvolle context.

33 Soms kun je kansen be•nvloeden
GROTE REKENDAG
Ronald Keijzer, Corry Verschure
Combinatoriek tijdens de Grote Rekendag. Soms kun je kansen be•nvloeden…

RUBRIEKEN

2 Kinderen en geld
VOLGENS BARTJENS / REDACTIONEEL
Cathe Notten

13 Omgaan met geld
BEWIJS UIT HET ONGERIJMDE
Jaap van Lakerveld

17 Vlaggetjeskorting
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani
Inclusief uitleg stoplicht.

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

26 Zes en een kwart
VROEGER
Ed de Moor

27 Wakker worden
GROETJES VAN GROEP 4/5
Lia van Diem

28 Sprintje trekken
MET SPRONGEN VOORUIT IN 5 MINUTEN
Julie Menne


36 Eurospel
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Rekenonderwijs en (na)scholing
AGENDA