Volgens Bartjens — Jrg. 31 (november 2011) Nr. 2

Thema: OPBRENGSTGERICHT WERKEN

4 En de opbrengst is…
THEMA
Dolf Janson
Herkenbare rekenproblemen en persoonlijke doelen.

8 De vertaalcirkel
THEMA
Ceciel Borghouts
Werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars.

12 Digitaal rekenen
DIGITAAL REKENEN
Monica Wijers, Vincent Jonker, Frans van Gaalen
Oppervlakte – Lengte keer breedte op het digibord

14 Handelingsgericht werken
THEMA
Nico Eigenhuis, Suzanne van Assenbergh, Marianne Soeters
Met het oog op rijkere rekenopbrengst.

22 De rekenwiskundige ontwikkeling van kleuters
KLEUTERWISKUNDE
Hanneke Custers

Volgens Pluspunt.

28 Klimgaas
THEMADOSSIER
Dirk van der Straaten, Frans Moerlands, Joris den Ouden
Houvast bij het zoeken naar een nieuwe methoden.

34 De kond, de hikker en de peeuw
WISKUNDIG REDENEREN
Erica de Goeij, Bas Bank

Combinatoriek op de basisschool.

RUBRIEKEN

2 Verhoog de opbrengst
VOLGENS BARTJENS / REDACTIONEEL
Cathe Notten

17 Snel, sneller, relax
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

25 De boodschappen
VROEGER
Ed de Moor

26 Sprintje trekken
MET SPRONGEN VOORUIT¨
Julie Menne
Puzzelrace

31 De vlag mag uit
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem

32 Duo Tien!
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Rekenen in de vakantie
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerveld
Theorie en praktijk op rijm