Volgens Bartjens — Jrg. 31 (maart 2012) Nr. 4

4 Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
LEERLIJNDELEN
Martie de Pater-Sneep
Kennis van leerlijnen is essentieel voor goed rekenonderwijs.

7 Vertaalcirkel (3)
DIDACTIEK
Ceciel Borghouts
Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars.

14 Met sprongen vooruit in groep 5/6
Julie Menne
Ballen met getallen.

22 Een les is als een snel stromende rivier
DIDACTIEK
Henk Logtenberg
Flow tijdens Japanse rekenwiskundelessen.

26 ‘Ik had ze nog niet geteld’
SCHATTEND REKENEN
Cristel Prins
Het belang van schattend tekenen.

28 Nederlands kampioen rekenen 2011
REKENDICTEE
Ed de Moor
Bartjens Rekendictee 2011.

31 Afstemmen op onderwijsbehoeften
DIFFERENTIATIE
Eva van de Weijer-Bergsma, Emilie Prast, Evelyn Kroesbergen, Hans van Luit
Gedifferentieerd rekenonderwijs.

34 Dit lijkt ons de beste
METHODE KIEZEN
Janny Bolink
Leerkrachten en leerlingen kiezen samen een nieuwe rekenmethode.

RUBRIEKEN

2 Eerlijk delen
REDACTIONEEL
Cathe Notten

11 Agenda

12 Multatuli en Pythagoras
VROEGER
Ed de Moor


13 Hoeveel? Veel!
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem
Eerlijk zullen we alles delen.

17 Meerlingen
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

32 Delen volgens Bartjens
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerveld

36 Lost Cities
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Rekenen-wiskunde artikelen in kranten en tijdschriften
IN/UITGELICHT
Peter van den Bremen