Volgens Bartjens — Jrg. 30 (september 2010) Nr. 1

4 Door meten tot weten
Sita Strikwerda, Corry Verschure
Een lessenserie rond lengte en oppervlakte in het S(B)O.

8 ‘Lengte keer breedte’ als eigen ontdekking
Frans van Gaalen, Lia Oosterwaal
Een lessenserie gebaseerd op ontdekken en begrijpen van oppervlakteberekening.

12 Gedachtenvol oefenen
Ceciel Borghouts
De moeilijke of juist de makkelijke sommen zoeken.

22 Meten in de methode
Sjoerd Huitema, Ans Veltman, Joop Bokhove, Yvonne Gerridzen, Marike Verschoor, Anneke van Gool, Sietske Zagers
Zes rekenmethodes over meten.

29 Een alternatief voor kommaschuiven
Marjolein Kool
zOEFI, de Nationale Oefenimpuls oefent ook het domein meten.

34 Meten te lijf
Maayke Wynia, Ronald Keijzer
Verslag van de Grote Rekendag 2010

RUBRIEKEN

2 Over meten en weten
VOLGENS BARTJENS
Cathe Notten

7 Fiets deur
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem

15 Meten en wegen
BEWIJS UIT HET ONGERIJMDE
Jaap van Lakerveld

16 Rekenonderwijs en (na)scholing
AGENDA
“Bartjens” rekendictee

17 Van cijferen naar organiseren
WISKUNDE OP STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

EI VAN COLUMBUS
Jos van den Bergh

28 Een ‘waardeloze’ postzegel
VROEGER…
Ed de Moor

32 Stoelendans
MET SPRONGEN VOORUIT IN 5 MINUTEN

Julie Menne

38 Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften
IN/UITGELICHT
Peter van den Breemen
– Rekenmethode gericht op Meesterschap
– Bouwen met kikkererwten

39 Oshi

SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom