Volgens Bartjens — Jrg. 30 (juni 2011) Nr. 5

Thema: OBSERVEREN EN REFLECTEREN

4 Kijken naar kinderen
THEMA
Belinda Terlouw
Kinderen als spiegel voor de leerkracht.

8 Hoe geef je snelheid weer
THEMA
Frans van Galen, Elise Quant
Grafieken in groep 7.

12 Bouwen met blokken
DIGITAAL REKENEN
Monica Wijers, Vincent Jonker, Frans van Gaalen
Een korte typering van het spel ‘Bouwen met blokken’ en de mogelijkheden om dit spel te gebruiken op het digitaal schoolbord.

14 Speels en onderzoekend leren
GRAMMATHEMATICA
Leo Prinsen

Op onderzoek met tangram en hexagram.

16 Het spel en de knikkers
Marjolein Kool
Een dagelijks oefenprogramma voor het digibord dat rekening houdt met verschillen: zOEFi.

24 De reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
KLEUTERWISKUNDE
Reny van Hijum, Marleen van de Wetering

Volgens… De Wereld in Getallen.

31 Een methode moet geen dwangbuis zijn
REKENMETHODE
Willem Vermeulen
Goed realistisch rekenwiskunde onderwijs geven met een methode.

34 Aan het denken zetten
REKENMETHODE
Ronald Keijzer, Corry Verschure
De Grote Rekendag als practicum tijdens de Nationale Rekendagen.

38 De verschillen delen
REKENMETHODE
Ineke van Sijl, Maaike Verschuren
Onderdompelen in echte rekensituaties. Omgaan met verschillen is in de praktijk een stuklastiger dan op papier. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaan we in op de aandachtspunten en valkuilen bij het aanpassen van de rekenstof aan de verschillende niveaus en manieren van aanpak van leerlingen en leerkrachten.

RUBRIEKEN

2 Observeren en reflecteren
VOLGENS BARTJENS / REDACTIOEEL
Cathe Notten

18 Droog oefenen
GROETJES VAN GROEP 5
Lia van Diem
Droog oefenen met een lege colafles en slechts 1 bekertje.

19 127 FOREVER !!!
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani
Oproep tot crimineel gedrag…

20 De rekenkrant voor kinderen van 10 to 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

28 Bekerbal
MET SPRONGEN VOORUIT IN 5 MINUTEN
Julie Menne

30 Vroeger voor later
VROEGER…
Ed de Moor
Dit keer geen historisch stukje maar een oproep tot het in gang zetten van een historisch-didactisch onderzoek naar de ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs in Nederland gedurende de laatste halve eeuw.

41 Geheim getal
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

42 Wiskunde zomerkamp
AGENDA
Stichting Vierkant voor Wiskunde

42 Geometrische figuren
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap van Lakerveld