Volgens Bartjens — Jrg. 30 (januari 2011) Nr. 3

Thema: REKENKENNIS DELEN

4 Rekenen-wiskunde in Singapore
THEMA
Joost Maarschalkerweerd, Lionel Kole
Het oplossen van problemen centraal.

8 Digitaal rekenen
DIGITAAL REKENEN
Frans van Galen, Vincent Jonker
Plofsommen op het Rekenweb.

10 Getallen vangen met Catch!
Anneke Noteboom
De leerlijn getalbegrip in ruim 50 spelletjes. Catch!, uit het pakket Rondje Rekenspel, nader bekeken.

12 Torenstad
MEETKUNDE ACTIEF
Leo Prinsen, Cathe Notten
Meetkundige activiteiten in groep 5 en 6. Speels en onderzoekend leren: Torenstad.

14 Rekenverbetertraject in de praktijk
DOSSIER
Hans Pranger, Jacqueline van Burk
Opbrengstgericht werken is meer dan focussen op leerlingresultaten.

22 De reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
KLEUTER-WISKUNDE
Anneke Aartsen
Volgens… Wizwijs.

26 Een vliegende start
GROTE REKENDAG
Ronal Keijzer, Corry Verschure
Schoolbrede opening van de Grote Rekendag.

28 Hoe lang is mijn winterdas?
METEN
Hans ter Heege
Een meetles in groep 4.

33 Meesterschap is vakmanschap
KENNISBASIS
Marc van Zanten
Hoe leerkrachten de ‘Kennisbasis Rekenen-wiskunde’ in kunnen zetten in hun onderwijs.

36 W4Kangoeroe
KANGOEROE
Leon van den Broek
Reken-wiskunde wedstrijd voor de basisschool. Een wedstrijd of toch eigenlijk niet…

RUBRIEKEN

2 Nieuwe jas
VOLGENS BARTJENS
Cathe Notten
Feestelijke gedaanteverwisseling van Volgens Bartjens

7 Het rekenboek
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem
Zwaarwegende argumeten.

17 De wortel en het kwaad
WISKUNDE OP STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS

Jos van den Bergh

30 De kaartenlijn
MET SPRONGEN VOORUIT IN 5 MINUTEN
Julie Menne

32 Reflectie
VROEGER…
Ed de Moor

36 Glossy
BEWIJS UIT HET ONGERIJMDE
Jaap van Lakerveld

37 Tricoda
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften
IN-UITGELICHT
Peter van den Bremen
– Een flitsende leerlijn (JSW – oktober 2010)
– Vinger opsteken werkt contraproductief (Onderwijsblad – 13 november 2010)
– Kindjes let ff goed op! (NRC-next – 17 november 2010)