Volgens Bartjens — Jrg. 29 (september 2009) Nr. 1

2 Realistische rekenproblemen
REDACTIONEEL
Cathe Notten

4 Een brug tussen doen en denken

Vincent Jonker, Leo Prinsen
Over het oplossen van meetproblemen

8 Zingen voor de winnaar van Burenbingo
Jurjen Bodar, Erik Petter
Rekenen in Malawi

10 De staartdeling is nooit weggeweest
Lonneke Boels
De nuance in een richtingenstrijd

14 Individuele leerlijn rekenen? Liever niet
Klaske Duursma
Meedoen met de groep is belangrijk: ook voor de zwakke leerlingen

22 Van informeel handelen naar formeel rekenen
Mieke van Groenestijn
Preventie van rekenproblemen

28 Rekenen vraagt om extra handen
Rob Turksma
De (on)uitvoerbaarheid van het primair proces bij rekenen op de basisschool

32 Digibord in de rekenwiskundeles
Monica Wijers, Helen Reed
Hoe het digibord gebruikt kan worden als katalysator voor de begripsvorming

RUBRIEKEN

7 Kleine kinderen worden groot
Marielle van der Bergh
Makkie

12 Interactie
Hein van der Straaten
Context in realistische methoden zijn niet realistisch

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh
Rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

2
7 Groetjes van groep 2
Lia van Diem
Iedereen telt mee

30 Vroeger
Ed de Moor
De staart van opa Werkrman

31 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Stampen voor de volle 100 procent

36 Veelgestelde vragen
Cathe Notten
Schrijven over rekenen

37 Spel in rekenles

Anneke Nootenboom
Upturn

38 In/Uit-gelicht
Peter van den Bremen
Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften