Volgens Bartjens — Jrg. 29 (november 2009) Nr. 2

Thema: REKENEN LEREN, LEREN REKENEN

4 Muizen in de kleuterklas

Julie Menne
Met Sprongen Vooruit in groep 1 en 2.

8 Op zoek naar een startsom
Maarten Dolk, An te Stelle
Gedachtenvol oefenen.

14 Waar voor je geld
Ronald Keijzer, Martine van Schaijk, Rob van Tricht
Grote rekendag toont hoe realistisch rekenen kan zijn.

22 Rondje Rekenspel
Anneke Noteboom, Cathe Notte
Werken aan specifieke rekendoelen.

26 Kennisbank rekenen
Ortwin Hutten, GŽ Nielessen, Anneke Noteboom
Hulpmiddel bij het rekenonderwijs voor studenten.

28 Waarom is een spekkie zo zoet
Frans van Gaalen, Lia Oosterwaal
Samen op zoek in de rekenles.

32 De rekencošdinator
Marc van Zanten, Benny Dwars, Heiko Hooiveld, Marian Onrust, Gerrie Voorneman
Motor achter verbetering van het reken-wiskundeonderwijs.

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens…
Cathe Notten

11 Groetjes van groep 4
Lia van Diem
Een bekertje vol cola.

12 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Uitgerekend de Hollanders.

13 Interactie
Gert Gelderblom
Context in realistische methoden zijn niet realistisch.

18 Ei van Columbus

Jos van de Bergh
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

25 Vroeger
Ed de Moor
Wat wilde Wiskobas

36 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Kleine lettertjes en grote gevolgen.

37 Spel in rekenles

Anneke Nootenboom
Rinks en lechts

38 Rekenonderwijs en (na)scholing

Agenda