Volgens Bartjens — Jrg. 28 (november 2008) Nr. 2

2 Beeld van een kind
REDACTIONEEL
Marjolein Kool

4 Over testen en toetsen
Willem Vermeulen
Hoe meten we wat onze leerlingen kennen en kunnen?

7 LVS wordt LOVS
Floor Scheltens
Cito ontwikkelt nieuwe toetsen rekenen en wiskunde

12 Protocool ‘Rekengesprek’
Henk Logtenberg
Een leerling kan je veel vertellen over zijn rekenproblemen

16 De 27e Panama-conferentie
Marc van Zanten
Leren van evalueren – De lerende in beeld bij rekenen-wiskunde

22 Ik weet alleen maar dat keersommen groepjes zijn
Iris Verbruggen, Gert Schoeman, Nisa Figueiredo
Als leren vermenigvuldigen moeizaam gaat

25 Quickscan met de PARWO-matrix
Frans Moerlands, Dirk van der Straaten, Hein van der Straaten
Breng uw leerlingen en uw onderwijs in beeld

30 23 juffen en meesters in de klas
Jean-Marie Kraemer
Onderwijzen zoals kinderen dat verwachten

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens…
Marjolein Kool
Beeld van een kind

10 Interactie
Dolf Janson
Wie oefent moet een duidelijk doel voor ogen hebben

15 Kleine kinderen worden groot
Marielle van der Borgh
Met twee wielen door de bocht

17 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Oppassen met optellen in het hooggebergte

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh, Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

28 Groetjes van groep 4
Lia van Diem
Hoe lang is een meter?


29 Vroeger
Ed de Moor
Govert Grazer

34 Veelgestelde vragen
Hans Jonker
Wat kan productief oefenen allemaal opleveren?

35 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Regenwormen

36 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Joost Prinssen

38 In/Uit-gelicht
Peter van Bremen
Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften