Volgens Bartjens — Jrg. 28 (maart 2009) Nr. 4

4 Minder maar beter
Anneke Noteboom
Omgaan met verschillen. Maak een evenwichtige keuze, zeker ook voor zwakkere leerlingen.

11 Van bouwwerk tot bouwtekening
Marielle Poland
Werken aan doorlopende leerlijnen door schematiseren.

14 Benoeming Lector “Gecijferdheid”: Mieke van Groenstein
Jaap Vedder
Lectoraat “Gecijferdheid” aan de Hogeschool Utrecht

16 Wat weegt een paasei?
Marie-JosŽ van Heugten
Wegen. tellen en sorteren

18 Met kleine stappen “sprongen vooruit”
Loe van der Leeuw
Wegen die leiden tot een effectieve rekendidactiek. Douwe Sikke’s kijk op oefenen.

24 Het dorp met maar ŽŽn straat
Hanneke Custers
Bouwen in de onderbouw. Een reken-wiskundige bouwactiviteit in groep 1-6.

30 Met bescheiden middelen een rijke leeromgeving
Ortwin Hutten
Rekenmaterialen voor de bovenbouw.


32 Meetkunde op maat
Suzanne Slotboom
Meetkundeles aan groep 3 te moeilijk? Welnee!

RUBRIEKEN

2 Veel kwaliteit
Volgens Bartjens…
Cathe Notten


10 Tellen
Kleine kinderen worden groot
Ivanka van Dijk
Het grootste getal

14 Wat doen ze eigenlijk op het web?
Interactie
Frans van Galen, Vincent Jonker

19 Getallen met betekenis
Wiskunde op straat
Harrie Sormani

20 Ei van Columbus
Jos van den Bergh, Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar


26 Groetjes van groep 4
Lia van Diem
Klerensommen.

27 Priemgetallen uit een oude krant
Vroeger
Ed de Moor

28 De aanschaf van een nieuwe rekenmethode
Veelgestelde vragen
Marije Bakker, Margreeth Mulder, Cathe Notten, An ten Selle, Jaap Vedder
Hoe kom je tot een verantwoorde keuze van een nieuwe rekenwiskundemethode?

35 Take it easy
Spel in de rekenles
Anneke Noteboom

36 Adri Treffers
De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Cijfers met betekenis vergeet je niet!


38 Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften
In/Uit-gelicht

Peter van den Bremen
– Nostalgische terugblik op de staartdeling
– Woordjes leren voor de rekentoets