Volgens Bartjens — Jrg. 25 (september 2005) Nr. 1

4 Kansen cre‘ren in het speciaal onderwijs
Nina Boswinkel en Marjolijn Peltenburg
Speciaal rekenen biedt perspectief.

8 Meten met kralen
RenŽ van Dam
Hoe een rekencošrdinator realistisch meetonderwijs aan de man brengt.

12 Kommagetallen, hoe ver gaan we?
Kees Buys
Leerdoelen en leerlijnen op het gebied van kommagetallen.

22 De eerste ‘Volgens Bartjens’-studentendag was een groot succes
Dunja de Boer, Candice Moes, Natalie Spoelstra
Spelletjes in de rekenles, leuk en leerzaam.

26 Interactie in reken-wiskundeles
Ceciel Borghouts en Arlette Buter
Communiceren kun je leren.

28 Nooit genoeg van Rupsje Nootgenoeg
Marleen van Dam en Janneke Rijpkema
Een rekenvertelkist gebaseerd op het beroemde prentenboek van Eric Carle.

30 De nationale rekendagen in fotovlucht
Corry Verschure
Impressie van de nationale rekendagen 2005.

32 Verder kijken dan de einddoelen van groep 6

Sjoerd Huitema
Keuzes maken voor zwakke rekenaars.

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens…
Marjolein Kool
Neerlands hoop.

10 Interactie
Anneke van Gool
De rekenmachine zou een grotere rol in de rekenles moeten spelen.

17 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Rekenen telt steeds meer.

18 Ei van Columbus|
Jos van den Bergh en Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

24 Groetjes van groep 3
Lia van Diem
Klokkijken.

25 Vroeger
Ed de Moor
Een puzzel van HF (Hans Freudenthal, 1905-1990).

34 Veelgestelde vragen
Jacqueline van de Ven
Mag de gevulde getallenlijn in groep 4 het hele schooljaar blijven hangen?

35 Kleine kinderen worden groot
Miriam Baltussen
Door het plafond.

36 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Hans van Breukelen

38 In/Uit-gelicht

Peter van den Bremen
Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften.