Volgens Bartjens — Jrg. 25 (maart 2006) Nr. 4

4 Is de rekenmethode ook van de kinderen?
Dolf Janson
Enkele kanttekeningen bij (het gebruik van) reken-wiskundemethoden.

7 Niet te geloven
Jeroen van Bemmelen
Moet je wel geloven wat over grote getallen wordt beweerd?

8 Een eigen huis
Hans ter Heege
Kinderen van groep 3 bouwen een hut en leren van en met elkaar.

10 Ali B. komt op school optreden
Hanneke Custers
Heterogene groepen komen bij een rijke rekenvraag beter tot hun recht.

14 Het boek met 130 bladzijden
Julie Menne
Het betere alternatief voor de klassikale kaartjesgetallenlijn in groep 4.

22 Was vroeger alles beter?
Willem Uittenbogaard
Rekenen is een vak dat vraagt om professionals.

26 Het boek en de werkelijkheid
Sytze Steinvoorte
Een leraar kan zijn reken-wiskundemethode niet klakkeloos volgen.

29 Sudoku, een leerzame rage
Marijke Balmaekers
Rekenvarianten van sudoku passen uitstekend in het reken-wiskundeonderwijs.

32 Een windvlaag door kabouterland
Jojanneke Hollander
De ontwikkeling van aanvankelijke gecijferdheid in een uitdagende context.

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens…
Marjolein Kool
Professional.

12 Interactie
Jaap Griffioen
Zonder taal geen realistisch rekenen.

17 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Rekenen op de Pabo.

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh, Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

24 Groetjes van groep 3
Lia van Diem

Autorijles.

25 Vroeger
Ed de Moor
Opvoeding 1806-1906-2006.

34 Veelgestelde vragen
Koeno Gravemeijer
Leidt een toets rekenvaardigheid voor Pabo-studenten tot betere (reken)leraren?

35 Kleine kinderen worden groot
Marian Steverink
Ondersteboven.

36 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Patrick Lodiers.

38 In/Uit-gelicht
Peter van den Bremen
Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften.