Volgens Bartjens — Jrg. 24 (mei 2005) Nr. 5

4 Bierdrinkers, bouwvakkers, trekvogels…
Marjolein Kool en Jan Smit
Variaties op vraagstukken uit de zestiende eeuw.

7 Cijferend delen: daar krijg ik een staart van
Willem Vermeulen
Handig rekenen, de zakrekenmachine, of toch een algoritme?

10 Spel, taal en rekenen
Arlette Buter en Chantal van Rooijen
Ouders en jonge kinderen leren van en met elkaar in het project ‘SamenRekenen’.

12 Naar bed met gemiddelden en procenten
Felix Jongbloed
Gecijferdheid voorkomt fouten.

14 Ieder huisje heeft zijn kruisje
Jan van den Brink
De positie van GPS in het rekenonderwijs.

22 De kern van het reken-wiskunde-onderwijs
Joop Bokhove
Een aanpak om zwakke rekenaars bij de groep te houden.

26 Het gevaar van goede bedoelingen
Frans Van Mulken
Zonder vakkennis kan een leerkracht geen maatwerk leveren.

29 Discussie over dyscalculie
Marcel Absil
Expertmeeting over defini‘ring, diagnostiek en behandeling van dyscalculie.

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens…
Marjolein Kool
Kiezen.

8 Interactie
Harrie Sormani
Opvermenigvuldigen in plaats van kolomsgewijs delen.

13 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Procenten op het spoor.

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

25 Vroeger
Ed de Moor
Pacioli-Krol-sommen.

28 Groetjes van groep 3
Lia van Diem
Zwaar werk.

30 Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen
Willem Vermeulen
Een discussiestuk van de TAL-groep.

32 Tellen, turven, tekenen

Vincent Jonker en Frans van Galen
Een verslag van de Grote Rekendag 2005.

34 Veelgestelde vragen
Julie Menne
Wat kan ik doen als leerlingen moeite hebben met de uitspraak en notatie van getallen?

35 Kleine kinderen worden groot
Ans Veltman
Cijfers zie je overal.

36 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Rob Trip

38 In/Uit-gelicht
Peter van den Bremen
Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften