Volgens Bartjens — Jrg. 23 (september 2003) Nr. 1

4 Matroesjka
REDACTIONEEL
Marjolein Kool

5 Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool
Willem Vermeulen en Ed de Moor
Aan welke eisen moet een basis-rekenmachine voldoen?

10 Reactie op “Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool”
Geoff MarŽe
De alpha 15 benadert de ideale rekenmachine en wijkt er op sommige punten bewust van af.

11 In elke klas zit er minstens ŽŽn
Annemie Desoete
Kinderen met dyscalculie, deel 1.

14 Echte spullen verlagen rekendrempels
Sonja Fernandez en Harrie Sormani
Concreet rekenonderwijs aan analfabete migrantenvrouwen.

16 Werk aan de winkel
Ans Veltman en Suzan Bruinsma
Een schoenenwinkel als reken-wiskundehoek voor de kleuters.

20 Wat ouders willen weten
Vincent Jonker
De ouderpagina van het RekenWeb.

23 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van tien tot twaalf jaar.

28 Hoe dik is een hamburger?
Janneke van Klaveren
Kinderen bouwen een maquette van hun favoriete restaurant en cre‘ren zo hun eigen rijke leeromgeving.

32 Kapitein Kwark of “Hoe bepaal ik mijn koers?”
Jan van den Brink, Vincent Jonker, Parul Slegers
Spelletjes van het RekenWeb voor thuis of als aanvulling op de rekenles.

36 www.rekenhoek.nl
Jimke Nicolai en Joost Klep
Gevraagd en aangeboden: idee‘n voor mooie reken-wiskundelessen.

38 Het krijtmonster
Frans Moerlands
Het krijtmonster maakt van standaard-oefenrijtjes uitdagende problemen.

40 Grafieken, tabellen en diagrammen
Lonneke Boels
Wiskundeactiviteiten slaan een brug tussen basisschool en voortgezet onderwijs.

RUBRIEKEN

22 Kleine kinderen worden groot

Anneke van Gool
Ik haat het constructivisme.

27 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Rekenen en tijd.

31 Vroeger
Ed de Moor
Een Slimme Brunette.

42 Groetjes van groep vier
Lia van Diem
Inzicht en uitzicht.

43 Ingerekend
Peter van den Bremen

44 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Edmond …fner

46 NVORWO
Berichten