Volgens Bartjens — Jrg. 23 (mei 2004) Nr. 5

4 De laatste mode
REDACTIONEEL
Marjolein Kool

5 De ene leerling heeft tien oefensommen nodig, de andere twee
Hans Bšgemann
Naar meer zelfgestuurd leren in het reken-wiskundeonderwijs.

9 Ik had niet gedacht dat ik zo’n les zou kunnen geven
Marc van Zanten
Leerzame en uitdagende praktijkervaringen voor eerstejaars pabo-studenten.

14 De leerlingen wisten van geen ophouden
Jolanda Jager-van Eck
Interactie in de reken-wiskundeles.

16 In de voetsporen van Simon Stevin
Frans van Galen
Leerlingen vinden kommagetallen opnieuw uit onder leiding van de leerkracht.

20 Rekenen is mijn leukste vak
Jos van Rooij
Lieke en het rekenen tot 100. Een goede basis is het halve werk.

23 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van tien tot twaalf jaar

28 ‘Hallo 8×8!’
Arie Fase
Een experiment met tutorrekenen.

30 Hoe krijg ik mijn collega’s mee?
Ronald Keijzer, Sandra Barendregt, Karin Beerepoot, Wil Boers, Janneke Lampe en Daisy Lie
Impressies van de post-hbo-opleiding ‘Rekencošrdinator’.

34 Maling aan decimalen
Jeroen van Kesteren, Heleen Nijtmans-Oosterveld
Een context van Smarties biedt steun tijdens de leerweg van informeel handelen naar formeel rekenen met kommagetallen.

36 Repareren of remedi‘ren?
Roos van den Heuvel
Een rekenrek is geen automaatje.

37 Een hut van kranten
Erica de Goeij
Wiskunde en techniek ge•ntegreerd in een spectaculaire activiteit.

40 Grote rekendag groot succes
Vincent Jonker en Frans van Galen
De Grote Rekendag op 18 februari jl. zette alle groepen van de basisschool op zijn kop.

RUBRIEKEN

22 Kleine kinderen worden groot
Elaine Toes
Rekenen in de achtertuin

27 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Tot tien tellen.

33 Vroeger
Ed de Moor
Breuk op z’n kop.

42 Groetjes van groep vier
Lia van Diem
Van vouwblaadjes tot terras.

43 Ingerekend
Peter van den Bremen


44 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Minister van OCW: Maria van der Hoeven.

46 NVORWO
Berichten