Volgens Bartjens — Jrg. 22 (januari 2003) Nr. 3

* JUBILEUMEDITIE *

4 Zwijgen is goud
REDACTIONEEL
Marjolein Kool

5 Absoluut en relatief, een lastig onderscheid
Frans van Galen
Leren van elkaar tijdens een procentenles in groep 7

9 Wiskunde op de speelweide
Aukje de Rooij, Madelein van de Schoor, Hans van ’t Zelfde
Veelbelovende avonturen met thematisch kleuteronderwijs

12 Een uitpuilende rekenkast
Hilde Amse
Een rijke leeromgeving voor het rekenen in groep 3/4

16 Bouwen aan rekenvaardigheid
Ronald Keijzer
Ontwikkeling van gecijferdheid op de lerarenopleiding


20 Driehoekje plus driehoekje is vierkantje
Elaine Toes
Een realistische meetkundeles in een Montessori-kleutergroep

23 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van tien tot twaalf jaar

28 Speel eens een spelletje
Mariska de Keizer, Cathelijne Tielrooij, Jollie Velders en Hans van Luit
Ouders en kinderen spelen thuis gezamenlijk rekenspelletjes

32 Handig rekenen
Sytze Steinvoorte
Eerst nadenken dan pas sommen maken

34 Haal meer uit de CITO-toets
Han Smits Verburg
Een goede signalering als eerste stap

36 Kerndoelen, wat kunnen we ermee?
Hans ter Heege
Kerndoelen als impuls voor vernieuwing van het reken-wiskundeonderwijs

40 Een bijzondere tuin
Arie Fase
Leerlingen van groep 6 redeneren met oppervlaktes

RUBRIEKEN

22 Kleine kinderen worden groot
Ronald Keijzer
Vakantieboodschappen

27 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Van dak tot drenkeling

33 Vroeger
Ed de Moor
Mooie maten

42 Groetjes van groep vier
Lia van Diem
Kwaliteit of kwantiteit?

43 Ingerekend
Peter van den Bremen

44 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Co StompŽ

46 NVORWO
Berichten