VO-Magazine — Jrg. 9 (mei 2015), nr. 6

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Maatwerk

08 ANDRÉ POSTEMA
De voorzitter van het grootste schoolbestuur in Limburgis voorstander van meer maatwerk: liever vandaag dan morgen. ‘Dit biedt de kans om de motivatie terug te brengen in de klas.’

12 INVULLEN!

Scholen en besturen hebben nog tot eind juni de tijd om mee te doen aan de VO2020-scan. In dit nummer alvast een voorproefje van de voorlopige resultaten op het gebied van eigentijds onderwijs.

16 MENINGEN OVER MAATWERK
Een rondvraag onder leerlingen en leraren op scholen die ervaring hebben met maatwerk. Bevalt dat, vakken volgen op verschillende niveaus? Wat betekent het voor docenten? En is een maatwerkdiploma een logisch uitvloeisel?

20 (VOORALSNOG) GEEN CAO
De onderhandelingen over de CAO VO 2015 zijn afgebroken: de wensen van werkgevers en werknemers liggen te ver uit elkaar. Wat gebeurt er na 1 augustus?

24 DIPLOMA OP MAAT
Er woedt een levendige discussie over het maatwerkdiploma. Motiverend voor leerlingen, vindt de een. Diplomadevaluatie, oordeelt de ander. Een overzicht van voors en tegens, kansen en hindernissen, met reacties uit het vervolgonderwijs en de wetenschap.

30 BUSINESS CLASS
Op het Marcanti College in Amsterdam zitten leerlingen uit verschillende onderwijstypen samen in een leerroute voor ondernemers in de dop.

34 PER SECONDE WIJZER?
De nieuwe wet onderwijstijd biedt mogelijkheden, vindt de VO-raad. En dat verplichte transitieplan? Gebruik het als vliegwiel voor innovatie, adviseert Berend Buddingh van het Schoonhovens College.

38 COMPETENTIES IN BEELD
Voor toetreding tot het nieuwe register kunnen schoolleiders hun eerder verworven competenties in kaart laten brengen. Rector Harry Claessen van het Twents Carmel College probeerde het uit en vroeg Carmel-bestuursvoorzitter Romain Rijk om feedback.

40 FEITEN VOOROP
De nieuwe Onderwijsraad bestaat uit onafhankelijke denkers, zegt voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink. ‘Ik kan me voorstellen dat het in de
toekomst hier en daar zal botsen.’

EN VERDER

04 VO-congres 2015

05 Agenda

06 Kort

06 1 Minuutje

22 VO in beeld

42 Wie werkt waar / Colofon