VO-Magazine — Jrg. 9 (december 2014), nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

Interview: Tilly van Wijk
Bij haar aantreden was het Ashram College een school in financiële problemen. 3 jaar later is de school financieel gezond, wordt het taakbeleid onderhanden genomen en is de gemeenschappelijkheid gegroeid.

Overstap po-vo: een succesvol praktijkvoorbeeld
De regio Helmond-Peelland kent een ‘warme overdracht’ van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze wordt ondersteund door een gedetailleerd tijdplan, een elektronisch overdrachtssysteem en afspraken over een vaste aanmeldingsperiode. Voor de zorgleerlingen is een ‘vooraanmelding’ ingevoerd. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband vo, vertelt over het beleid en de ervaringen.

In feiten: lerarentekort?

Krimp hier, groei daar: het gezicht van het lerarentekort is grilliger dan voorspeld. De feiten en cijfers op een rij.

VO2020
De VO2020-tour maakte duidelijk dat ontwikkelingen als individualisering, digitalisering, ontgroening en globalisering vragen om nieuwe antwoorden en oplossingen van scholen. Veel scholen zijn al bezig vorm te geven aan goed en eigentijds onderwijs. De afspraken in het in april 2014 afgesloten Sectorakkoord VO helpen om de ambities van scholen versneld te realiseren. In deze rubriek laten we zien hoe scholen de uitdagingen oppakken. Deze aflevering draait om ‘de leerling centraal’. Een leerling, een teamleider en een deelschoolleider vertellen hoe leerlingen extra worden uitgedaagd met differentiatie in tempo en niveau.

En verder..
Vera Bergkamp (D66) over de strijd tegen pesten; ‘voorkomen is beter’, over het project Leren Verbeteren; Moreel leiderschap (VO-academie); dr. Wouter Steijn over privacy en social media; de werkgever over benchmark overhead.