VO-Magazine — Jrg. 13 (oktober 2018) nr. 1

Deze editie is als PDF beschikbaar.

06 Interview: Judith Steenvoorden
Uit de puinhopen van Amarantis bouwde ze scholengemeenschap ZAAM op: “We maakten een doorstart met ruim 11.000 leerlingen, 1500 medewerkers en een paar gebouwen. Verder hadden we helemaal niets, behalve een schuld.”

28 Samenwerking vo-vso
Veel ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, maar krimp en nieuwbouw zorgen soms voor een doorbraak.

32 Collegiale bestuurlijke visitatie
Hoe bestuurders leren als ze zelf in de visitatiecommissie plaatsnemen.

En verder
11 Nieuwe rubriek: onvergetelijk
12 Kansengelijkheid
17 Column Jan Klein
19 Cao en ontwikkeltijd
22 Hans de Jong (Philips) op NST 2018
26 VO in beeld
37 De schooltijd van…
38 Het gebouw
40 Oei, we krimpen! Wat kan vo leren van po?
44 Opinie: koppel SE los van CE
46 Boeken
48 Wie werkt waar
49 Mijn overstap
50 De vraagbaak