VO-magazine — Jrg. 12 (juni 2018) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar.

06 Interview: Kees Vuyk
“Mensen uit de diverse milieus ontmoeten en begrijpen elkaar niet meer – daar ligt een belangrijke oorzaak voor de opkomst van het populisme.”

12 Flexibel examineren
Twee scholen uit het programma Regelluwe scholen vertellen over hun ervaringen: meer kansen en meer mogelijkheden voor leerlingen.

28 Open, eerlijk, transparant
Drie scholen op weg naar nieuwe vormen van medezeggenschap. Hoe vergaat het ze, één jaar later?

En verder
10 In gesprek met Maggie MacDonnell
17 Column Jan Klein
18 Doordecentralisatie in Amersfoort
22 Zelfmoordpreventie
25 De schooltijd van… Gerdi Verbeet
26 VO in beeld
32 Mijn dilemma
33 Dubbeltalent
34 Leerlingbespreking 2.0
38 Het gebouw
40 Anders organiseren
43 En dan nog dit…
44 Opinie: herijking centraal examen (2)
46 Boeken
48 Wie werkt waar
49 Mijn overstap
50 De vraagbaak