VO-magazine — Jrg. 12 (januari 2017) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

06 Waar blijft de Bildung?
Met onze nadruk op autonomie en authenticiteit geven we een grote groep jongens en meisjes het gevoel dat ze ‘het niet aan kunnen’, zegt Joep Dohmen.

22 Loonachterstanden ingehaald
Leraren in het vo verdienen nog maar 1 procent minder dan vergelijkbare werknemers in de marktsector.

40 Doorstroomsucces
De Uilenhof in Gorinchem (gl, tl, onderbouw havo) oogst lof met een versneld techniekprogramma in samenwerking met het mbo.

En verder
10 Nooit meer zittenblijven
14 Ietje Veldman over het werkplezier van oudere docenten
17 Mijn dilemma
18 Actieonderzoek participatie
25 De schooltijd van… Bob Fosko
26 VO in beeld
28 Slim georganiseerd
33 Dubbeltalent
34 Het gebouw
36 Feiten over de lumpsum
39 Column Jan Klein
44 LAKS: ‘Professionaliseer medezeggenschap’
46 Boeken
48 Wie werkt waar
50 De vraagbaak