VO Magazine — Jrg. 11 (september-oktober 2016) nr. 1

Deze editie is als pdf beschikbaar

6 Iliass El Hadioui
Dat docenten en leerlingen elkaar niet verstaan, leidt tot segregatie, zegt socioloog en onderzoeker Iliass el Hadioui. ‘In het onderwijs is het vijf voor twaalf.’

10 + 14 Passend onderwijs
In Zeeland gaan dankzij een speciale trajectgroep meer leerlingen naar het reguliere vo. In Noorwegen is dat standaard.

24 Vernieuwd vmbo
Scholen zijn begonnen met de nieuwe beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van het vmbo. Is de operatie geslaagd?

34 ‘Ik ben mavo-fan’
Waarom bieden de best bekend staande scholen allemaal vwo of gymnasium? De oprichters van De Amsterdamse Mavo – de eerste humanistische vo-school van Nederland – pakken de handschoen op.

En verder:

4 Kort / agenda

5 1 minuutje

16 Maakt u dit jaar het beste jaarverslag?

18 Idee├źnkaart kansengelijkheid

21 Leren Verbeteren stopt / Stap 2

22 VO in beeld

29 Tweede ronde collegiale bestuurlijke visitatie

32 Spiegel voor strategische HRM

38 Werkconferentie VO2020 Werkt!

41 Wie werkt waar / Colofon