VO Magazine — Jrg. 10 (januari 2016) nr.4

Deze editie is als pdf beschikbaar

06 ‘KIJK NAAR DE LEERLING, NIET ALLEEN NAAR DE CIJFERS’
Schoolleider zijn is je nek uitsteken, vindt Thijs Jan van der Leij, rector van het Farelcollege in Amersfoort. ‘Het is verschrikkelijk als leerlingen worden geweigerd omdat ze een risico vormen voor het rendement.’

10 DIPLOMA-PLUS
Het ECL in Haarlem en het Vechtdal College, locatie Dedemsvaart, horen bij de groeiende groep scholen die werkt aan een plusdocument. Zij geven hiermee een zo divers mogelijk beeld van de activiteiten van leerlingen. ‘Iedereen doet wel iets bijzonders.’

14 VO2020-TOUR VAN START
De VO2020-tour 2016 staat in het teken van ambitie vijf in het sectorakkoord: ‘de professionele school als lerende organisatie.’ Tijdens de eerste bijeenkomst in Hoofddorp bleek dat het aan bereidheid niet ontbreekt.

17 STAPELEN!
De meeste leerlingen komen tijdens hun schoolcarrière al snel in passende schooltypen terecht. Sommige kinderen hebben echter meer tijd nodig om hun talenten te laten ontwikkelen en maken de nodige tussenstappen. Bekende en minder bekende Nederlanders vertellen waar een educatieve ‘omweg’ hen heeft gebracht.

EN VERDER

24 Over grenzen

30 10 jaar VO-raad: samen helpen we Haïti

32 Oude scholen: slopen of herbestemmen

34 Helinium zet in op goede docenten voor rekenonderwijs

39 Inwerk- en begeleidingsprogramma’s voor beginnende schoolleiders.