VO Magazine — Jrg. 10 (april 2016) nr.5

Deze editie is als pdf beschikbaar

06 Toon Gerbrands
Hoe PSV een band schept met zijn jonge spelers: ‘Ik ben geïnteresseerd in die jongens.’

10 Druk en gedreven
Zes docenten over ambitie, werkdruk en wat het allemaal de moeite waard maakt

24 Burgers van de toekomst
Wordt 2016 het jaar van de doorbraak voor het burgerschapsonderwijs?

30 Die 7 kan hoger
‘We willen meer focus.’ Paul Rosenmöller en Hein van Asseldonk reflecteren op de uitkomsten van het ledenonderzoek.

En verder

04 Kort / agenda

05 1 Minuutje

18 Hester Macrander over de VO2020-tour 22 VO in beeld

32 Sociale veiligheid

36 Limburgs bestuur innoveert op alle niveaus

40 Monitoringcommissie goed bestuur van start

42 Wie werkt waar / Colofon