Verus Magazine — (november/december 2015) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 De klas van…

04 Sint’s knechten moeten voor iedereen even vreemd zijn
Moet Zwarte Piet veranderen? Ja, want als de archetypische knecht te veel herkenning oproept, kunnen we het spel niet meer meespelen.

08 Nieuwsplein

10 Paul Verhaeghe wil de autoriteit terug
Maar dan wel échte autoriteit en geen paternalisme die zich uit in ‘regelgevingsdiarree’.

12 Wim Kuiper [Column]

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Focus: van elkaar leren en elkaar inspireren
In de regio Veenendaal zetten toezichthouders een intervisieavond
op.

16 Jaar van barmhartigheid
In het kader van het door paus Franciscus uitgeroepen ‘Jaar van Barmhartigheid’ nodigt onderwijsbisschop Jan Hendriks scholen uit om met het thema aan de slag te gaan.

18 Kerstoverweging
Jezus is een vluchtelingenkind.

20 Maatschappelijke stage staat nog recht overeind
80% van de scholen handhaaft de maatschappelijke stage, zo blijkt uit onze ledenpeiling. “Leerlingen leren ervan om niet alleen maar gericht te zijn op het ‘ik’.”

21 Opinie

22 What’s in a name?

24 Verus verdiept: maak je niet zo druk over de identiteit van een school
Misschien drukken de verhalen en beelden van de personen in
de school de schoolidentiteit wel het treffendst uit.

28 School en uitgeverij vernieuwen onderwijs
Steeds vaker werken (uitgeef) bedrijven en scholen samen aan onderwijsinnovatie.

30 Nieuwsplein

32 Juridische kwestie

33 Ledenvoordeel

34 De rondvraag: ‘vluchtelingen op mijn school, vanzelfsprekend’
Verus poneert een stelling. Betrokkenen bij het onderwijs reageren.