Verus Magazine — (mei 2015) nr. 7

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 De klas van…

04 Gert Biesta over rendementsdenken
“In onderwijs moet geld verspild worden” zegt onderwijspedagoog Gert Biesta. Het rendementsdenken schiet volgens hem door. Over onderwijs als waagstuk en de angst achter de beheersingscultuur.

08 Nieuwsplein

10 “Verus echt eenheid in verscheidenheid”
Voorzitter Wim Kuiper over de fusie van Verus en VKO. Het katholiek en christelijk onderwijs gaan definitief verder als één organisatie. “Wij blijven recht doen aan de verschillen. Het is écht eenheid in verscheidenheid.”

12 Column Wim Kuiper

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Mijn verhaal

16 Focus: beperkte bevoegdheden MR: bron van frustratie
De MR heeft veel minder invloed op de besluitvorming van het bevoegd gezag dan aanvankelijk gedacht. Met frustratie en conflicten als gevolg. De energie die daarin gaat zitten, kan beter besteed worden aan de zaken waar het in de school echt om gaat.

18 Interconfessioneel: een verstandshuwelijk?
In tijden van ontkerkelijking en krimp zijn ze steeds meer op elkaar aangewezen: rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen. Kunnen ze samen onder één interconfessioneel dak? Twee vergelijkbare scholenkoepels probeerden het uit, en kwamen tot een tegengestelde conclusie.

21 Opinie

22 Ga jij je maar eens melden…

 

24 Verus  verdiept: we kunnen niet zonder rendementsdenken
Zonder rendementsdenken kunnen we niet, maar kunnen instituten weerstand bieden tegen de externe druk die doorgeschoten rendementsdenken oplevert? Hoe het met ‘scharrelruimte’ en ‘dikke netwerken’ minder zwaar kan drukken.

28 Scholen met lef

29 Katholieke identiteit: houding van vertrouwen
“Wij denken dat katholiek onderwijs het vernieuwingsonderwijs van de 21e eeuw is”, zegt Dick Lieftink van de Bisschop Möllerstichting.

30 Nieuwsplein

32 Juridische kwestie

33 Ledenvoordeel

34 De rondvraag: op iedere school een anti-pest-coördinator
“Verus poneert een stelling. Betrokkenen uit het onderwijs reageren.