Verus Magazine — (maart 2018) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar.

04 Onderwijs is een kwetsbaar gebeuren
Lesgeven is een delicate zaak. Het is niet maakbaar. Verus sprak schoolbestuurders en toezichthouders over het leraarschap. Hoe gaan zij met leraren om?

10 Interview Ton van Pelt
Wat is er vanuit ‘openbaar’ perspectief nodig voor succesvolle fusie met het christelijk onderwijs? Toezichthouder van het openbaar onderwijs Ton van Pelt blikt terug.

16 Focus: veelzijdig onderwijs, veelzijdige bestuursvormen?
In Nederland koesteren we de vele vormen die ons onderwijs kan aannemen. In de afgelopen jaren is er toenemende aandacht gekomen voor de even grote veelvormigheid van bestuursvormen in het onderwijs: een zegen of een vloek?

18 Opgebrand in de collegebank
Studenten moeten topcijfers halen, internationale ervaring opdoen, stagelden bij een vooraanstaand bedrijf en een cool sociaal leven onderhouden. 60% van hen ervaart prestatiedruk. Studenten en onderzoekers pleiten voor persoonsvorming in het hoger onderwijs.

24 Verus verdiept: werkdruk
Wekrdruk, wen er maar aan. Nico Dullemans en Taco Visser verklaren waarom werkdruk bij onderwijs hoort.

28 Maatje voor een student
Het is een even simpel als doeltreffend idee: geef studenten in een kwetsbare positie een ouder maatje, iemand die een eindje met ze meeloopt. Landstede Groep doet het al jaren. “Jongeren hebben liefde en aandacht nodig. Een luisterend oor. Niets meer, niets minder. ”

34 De Rondvraag: ‘Gepersonaliseerd leren. Ramp of zegen?’ 
In De Rondvraag stellen wij een vraag of poneren wij een stelling waar betrokkenen uit het onderwijsveld op reageren.

Rubrieken:

02 De klas van…

08, 09, 33  Nieuwspleinen

12 Column Loes Ypma

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Mijn verhaal

21 Opinie

22 What’s in a name

32 Juridische kwesties

33 Ledenvoordeel