Verus Magazine — (maart 2015) nr. 6

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 De klas van…

04 ‘Niemand weet wat goed onderwijs is’
Voortaan beperkt de inspectie zich tot het toetsen van de deugdelijkheidseisen. Dat is de insteek van een wetsvoorstel waarvoor Roelof Bisschop het initiatief nam. Een interview met het SGP-Kamerlid. En reacties uit het veld.

08 Nieuwsplein

10 Vooruitkomen met triple A: aandacht, acceptatie, aanmoediging
Arabiste Petra Stienen (1965) is op 21 mei een van de sprekers op Verus 2015. Zij zal haar visie geven op het thema Vieren, verbinden verbeteren. Voor Verus Magazine geeft de oud-diplomaat vast een voorproefje.

12 Column Wim Kuiper

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Mijn verhaal

16 Focus: Radicalisering: laten we het over iets anders hebben
Sinds de aanslagen in Parijs is de aandacht voor radicalisering van leerlingen groot. Guido de Bruin tilt het thema naar een hoger plan: hoe blijft de school een ‘schuurplek’ waar iedereen ertoe doet?

18 Professionele ruimte voor leraren
Waarom ‘pakken’ zo weinig leerkrachten hun professionele ruimte? Verus zette een leerkracht, directeuren, rector, bestuurders, lector en voorzitter van CNV-O om de tafel. “We hebben de behoefte aan ontwikkeling weg geselecteerd” .

21 Opinie

22 Ga jij je maar eens melden…

24 Scholen met lef

25 Voorkom een crash van de ziel
Aandachtig in de wereld staan. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt in een tijd waarin we voortdurend achter onszelf aanhollen. Els van Dijk schreef Oefenen in verlangen. Pas in de stilte kun je verlangen: wat zou je willen betekenen op deze aarde?

26 Nieuwsplein

28 Juridische kwestie

29 Ledenvoordeel

30 De rondvraag: ‘Het niveau van de PABO’s moet omhoog’
“Verus poneert een stelling. Betrokkenen uit het onderwijs reageren.