Verus Magazine — (juni 2017) nr. 6

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Van de mantel der liefde wordt het onderwijs niet beter
Een liefdevolle school- en  organisatiecultuur is niet lieflijk. “In het onderwijs zijn helaas voorbeelden te over van situaties waarin dingen onbenoemd blijven uit angst voor conflict. Maar zaken toedekken die benoemd moeten worden,  is a priori niet liefdevol.”

10 Schoolbesturen en vakbonden: heb oog voor elkaars positie
De verhouding van een schoolbestuur als decentrale werkgever met de vakbonden kan onder spanning komen te staan. En wat dan?

16 Focus: Kwaliteitscultuur van goed onderwijs
Cijfers zijn cijfers. Maar kun je ook het verhaal van de school vertellen? Verus helpt scholen hun kwaliteitscultuur van goed onderwijs beschrijven en versterken.

18 Wat zou de school zijn zonder de samenleving?
Vertegenwoordigers van drie vo-scholen voerden bij Verus het gesprek over de vormgeving van burgerschap. Werk maken van burgerschap vloeit voor hen voort uit hun identiteit: mensen zijn bedoeld om betekenisvol te zijn voor elkaar.

24 Verus verdiept: Waarom de onderwijsinspectie een waakhond werd die bijt
Altijd speelde de onderwijsinspectie een bescheiden rol. Maar nu zijn de inspectierapporten brandstof voor de machinerie die de besturing van de onderwijssector verzorgt. Waarom?

28 Katholiek en christelijk onderwijs maakt ruimte voor de vrije school
Op zoek naar voortgezet  vrijeschoolonderwijs in de buurt kloppen ouders ook aan bij katholieke en christelijke scholen. Deze scholen gingen de uitdaging aan.

34 De rondvraag: ‘We moeten af van ‘hoger’ en ‘lager’ in het onderwijs
In De Rondvraag stellen wij een vraag of poneren wij een stelling waar betrokkenen uit het onderwijsveld op reageren.

Rubrieken:

02 De klas van

08, 09, en 30, 31 Verus 2017

12 Column Wim Kuiper

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Mijn verhaal

21 Opinie

22 What’s in a name?

32 Juridische kwestie

33 Ledenvoordeel