Verus Magazine — (juni 2015) nr. 8

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 De klas van…

04 Gepersonaliseerd leren
Dankzij slimme toepassingen kunnen leerlingen beter ‘onderwijs op maat’ krijgen. Maar wat betekent dat voor de school, voor de relatie tussen leraar en leerling?

08 Verus 2015 terugblik

10 Maatschappelijke betrokkenheid
Christelijk College Zeist heeft een moeilijke situatie benut om een succesvol onderwijsconcept te ontwikkelen.

12 Column Wim Kuiper

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Mijn verhaal

16 Overeenkomsten: wat leg je vast?
Wat leg je vast in overeenkomsten die schoolorganisaties sluiten met het oog op samenwerking? En hoe?

18 Verus 2015: Inclusief denken
Deze tijd van uitsluiting en andere grote maatschappelijke problemen vraagt van katholiek en christelijk onderwijs inclusief denken en handelen.

21 Opinie

22 Ga jij je maar eens melden…

24 Gepersonaliseerd leren: een leerzame f(r)ictie
Als gepersonaliseerd leren alleen maar betekent dat je het onderwijs afstemt op de aanleg van de leerling, zie je paradoxaal genoeg de persoon van de leerling over het hoofd.

28 Onderwijstoezicht: waar heen leidt de weg?
De Wet op het onderwijstoezicht moet in de uitwerking echt beter, vindt ook de architect van de WOT.

29 WWZ stelt schoolbesturen voor puzzel
De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor problemen met invalkrachten en onbevoegde leraren.

30 Verus 2015: terugblik

32 Juridische kwestie

33 Ledenvoordeel

34 De rondvraag: val kinderen niet lastig met een zomerschool
Verus poneert een stelling. Betrokkenen uit het onderwijs reageren.