Vernieuwing — Jrg. 66 (september 2007) Nr. 4

Thema: INTERNATIONALE ONDERWIJSPROJECTEN: GELD OF SAMENWERKING?

5 Redactioneel
THEMA

6 De do’s en don’ts in internationale projecten
THEMA
Cees Grol, Karen Heinsman & Jaap Wesselink
De auteurs zijn betrokken bij Undugu Society Kenia. Undugu is een NGO die onderwijs, zorg en onderdak biedt aan (straat)kinderen in Nairobi. Dit artikel gaat in op de valkuilen en mogelijkheden die samenwerking (on)mogelijk maken. ‘Internationale onderwijsprojecten’ is het thema van dit nummer van Vernieuwing.

10 Arme landen helpen: met geld of samenwerking?
THEMA
Lilian van der Bolt

14 Natuurlijk Leren is allerminst vrijblijvend
Lilian van der Bolt, Anne Luc van der Vegt
Het Nieuwe Leren ligt zwaar onder vuur. Er zijn zelfs Kamervragen over gesteld en er is besloten tot een parlementair onderzoek. ‘Natuurlijk Leren’ is een onderwijsvernieuwing die tot het terrein van het Nieuwe Leren gerekend wordt. Een onderzoek naar de praktijk.

17 ‘Weer Samen Naar School’: wat is er bereikt?
Esther Veldkamp

20 Internationale samenwerking: het gedeelde verhaal telt
THEMA
Gijsbert van Iterson Scholten

23 Onderwijs in EthiopiĀ‘: onderwijs ontmoet armoede
THEMA
Woutje Westenbrink

26 Internet democratiseert de lees- en schrijfcultuur
INTERVIEW
Jeroen Aarssen
Nieuwe media zorgen niet alleen voor veel en allerlei soorten informatie die we tot ons kunnen nemen, maar brengen ook mogelijkheden met zich mee voor eigen nieuwe, creatieve uitdagingen. Lawrence Lessig, oprichter van het Centre for Internet and Society, pleit voor vrij gebruik van software.

RUBRIEKEN

9 Perspectief

13 ABC Column


28 Jeugdliteratuur

30 Inforubriek