Vernieuwing — Jrg. 66 (oktober 2007) Nr. 5

Thema:
DE NEDERLANDSE IDENTITEIT ALS OPLOSSING VOOR COHESIE EN INTEGRATIE?

5 Redactioneel
THEMA
Bruno Emans, Hester Radstake

6 In Holland staat een huis. Hoera?
THEMA
Hester Radstake
“Ons land is op dit moment in verwarring. Wie zijn we?” Met deze woorden illustreerde Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad, de constatering van zijn raad dat er “een tekort aan aandacht voor de ‘canon’ als uiting van onze culturele identiteit” is. Een interview met Frits van Oostrom en Kees Ribbens over de ‘controverse’ rondom het doel van de instelling van een Nederlandse canon.

10 Jongeren, internet en het groepsgevoel
Froukje Wiendels

12 Wat wil het kind: bellen of chatten met de Kindertelefoon?
Ruben Fukkink

16 NLT: een nieuw bĀtavak dat grenzen overschrijdt
Brechje Hollaardt
Dit schooljaar is het nieuwe vak Natuur, Leven & Technologie (NLT) voor bovenbouw havo-vwo van start gegaan. Wat houdt het vak in? Wat betekent het voor leerlingen en docenten? Wat is er zo vernieuwend?

18 Nationale identiteit: een nieuwe kwestie voor jongeren?
THEMA
Wim Meeus
De recente Nederlandse geschiedenis heeft nationale of groepsidentiteit bij autochtone en allochtone jongeren belangrijker gemaakt. Op collectief niveau zullen zij daarom eerder bereid zijn om in acties van hun identiteit te getuigen. Nationale identiteit blijkt echter een relatief onbelangrijk element in hun persoonlijke identiteit.

21 Spraakmakers: impliciet werken aan identiteit
THEMA
Humphrey Ashamoah

23 Toetsen en beoordelen. Maar wat is kwaliteit?
Kristina Denissen

RUBRIEKEN

9 Perspectief

15 ABC Column

26 Jeugdliteratuur

29 Inforubriek