Vernieuwing — Jrg. 66 (februari 2007) Nr. 1

Thema: SCHOOLBOEKEN

4 Redactioneel
THEMA
Ghislaine Schmidt & Joke van der Zwaard
Lesboeken bepalen samen met de docent voor een groot deel de kwaliteit van een les. Maar onderwijskundige inzichten veranderen regelmatig en daarmee ook de inhoud van de lesboeken. Schoolboeken zagen er vijftig jaar geleden dan ook heel anders uit dan nu. Vernieuwing verdiept zich in dit nummer in het wel en wee rondom de keuze van schoolboeken.

6 Over ‘gratis’ schoolboeken
THEMA
Barbara Baarsma

9 Leerlingen op weg naar meesterschap
THEMA
Saskia de Bruijne

12 Waarom Catharina de Grote niet als verlicht despote?
THEMA
Joke van der Zwaard

15 Van vmbo naar havo in Den Haag
Jamie Tio, Gerieke van Til- van Dijk, Paul Vedder

19 Idealistische wiskunde-leraren maken eigen lesboeken
THEMA

21 Talenten hebben meer kansen buiten school
DE BREDE SCHOOL
Klaas Mulder
Beleidsmakers hebben hoge verwachtingen van de Brede School als instrument tegen achterstand. De betere aansluiting tussen de verschillende aanbieders van educatieve diensten en een verlengde schooldag zouden de ‘ontwikkelingskansen’ van kinderen verbeteren. Maar geldt dat wel voor kinderen in een achterstandssituatie?

24 Docenten, managers en vernieuwing
DOCENTEN
Hans Frederik
De schoolleiding wil graag controle, maar docenten hebben ruimte nodig om aan vernieuwing te werken. Dat gaat moeilijk samen. Sturen schoolleiders hun docenten wel op de juiste manier aan? Met welke vraagstukken wordt vooral het management geconfronteerd. En biedt de theorie wel de oplossing?

RUBRIEKEN

11 Perspectief

20 ABC-Column

27 Jeugdliteratuur

29 Inforubriek