Vernieuwing — Jrg. 66 (april 2007) Nr. 2

Thema: MENTORSCHAP


4 Redactioneel
THEMA
Marina Jonkers & Joke van der Zwaard
Er waait een stevige wind door jeugdbeleidland: mentoring en coaching. Aan die nieuwe wind worden zeer bijzondere krachten toegeschreven. Wethouders bijvoorbeeld presenteren hun favoriete mentorprojecten als oplossing voor schooluitval, werkloosheid, isolement, criminaliteit, segregatie en maatschappelijke tweedeling. In de ‘Volkskrant’-discussie over de ‘sociale agenda’ voor de nabije toekomst scoorde het voorstel om aan iedere achterstandsjongere een mentor te koppelen het hoogste. Hoe realistisch zijn die hoge verwachtingen eigenlijk?

6 Mentorschap: een hype of iets van alle tijden?
THEMA
Jaap Noorda, Henny Reubsaet, Manon Danker
Jeugdmentoraat in de zin van begeleiding door een vrijwilliger bestaat al lang. Niets nieuws onder de zon eigenlijk, behalve dan dat zich nu min of meer een kleine hausse voordoet in mentoraatprojecten voor de jeugd. Waarom is dat zo, zal deze trend zich doorzetten en hoe?

9 Maatjes in Take2
THEMA
Marina Jonkers


12 De deskundige vrijwilliger en zijn leerling
THEMA
Karin Vaessen

14 Mentorschap in plaats van professionele hulpverlening?
THEMA
Joke van der Zwaard
Wanneer is mentoring een goedkoop en amateuristisch alternatief voor professionele hulpverlening? Schieten de pretenties, en daarmee de verantwoordelijkheden van mentoren niet te ver door wanneer ook ‘risicojongeren’ doelgroep zijn? Een emaildiscussie tussen Maurice Crul en Marieke Megens.

18 Van basketbal tot bedrijf
THEMA
Saskia de Bruijne

21 Het pedagogisch vacuĀŸm; wie springt erin?
Johan Hamstra, Dolf Hautvast

24 Big brothers en big sisters in Rotterdam
THEMA
Lilian van der Bolt

26 School is ‘cool’ in Amsterdam
THEMA
Bruno Emans


RUBRIEKEN

11 Perspectief

17 ABC Column

28 Jeugdliteratuur

30 Inforubriek