Vernieuwing — Jrg. 65 (september 2006) Nr. 7

Thema: MEDIA-EDUCATIE EN DE SCHOOL

4 REDACTIONEEL

5 Media-educatie en de samenleving
THEMA
Bruno Emans en Lilian van der Bolt
Vroeger waren de informatiebronnen beperkt; boeken, kranten, radio, televisie. Tegenwoordig hebben we daarnaast ook nog internet, games, mobiele telefonie en allerlei hybride mediavormen als SMS’en, chatten, beeldtelefonie en webcams. Dat het informatiespectrum zo verbreed is, heeft belangrijke implicaties voor de samenleving en dus ook voor het onderwijs.

6 Burgerschap in het tijdperk van informatisering
THEMA
Guido Walraven


10 Het ‘waarom’ en ‘hoe’ van goed mediabeleid op scholen
THEMA
Lilian van der Bolt

13 Mythes en misverstanden over minderheidstalen
MINDERHEIDSTALEN
Sytske de Jong
Een minderheidstaal wordt veelal niet als een volwaardige taal gezien en wordt daarom bij voorkeur naar het privŽ-domein verbannen. Maar het spreken van de minderheidstaal thuis zou tegelijkertijd ook weer het onderwijs bemoeilijken. Onterecht, al deze aannames meent De Jong.

17 De leerkracht in het praktijkonderwijs
Cees Grol

19 Burgerschap op de basisschool
BURGERSCHAP
Jacqueline van Duin
Hoe kan een leerkracht zaakvakken geven en in ŽŽn moeite door zijn klas opvoeden tot mensen met burgerzin? Jacqueline van Duin ging de uitdaging aan met haar groep 8. De schoolbuurt wordt namelijk heringericht.

22 Hoe onveilig is internet voor jongeren en worden ze er dik van?
THEMA
Bruno Emans

25 Chatrats: het chte nieuwe leren?
THEMA
Bruno Emans

RUBRIEKEN

9 Lerarenopleiding tussen Scyla en Charibdus
PERSPECTIEF
Theo Wubbels

16 ABC-Column
Joke de Wilde
Rouw

27 Jeugdliteratuur

29 Inforubriek