Vernieuwing — Jrg. 65 (nov./december 2006) Nr. 9/10

Thema:
HET STUDIEHUIS: VERDER BOUWEN OF SLOPEN?

4 REDACTIONEEL

5 Het studiehuis: verder bouwen of slopen

THEMA
Hester Radstake, Stijn Sieckelinck
In oktober 2005 verscheen de studie van het Tweede Fase Adviespunt waarin het studiehuis werd ge‘valueerd. De resultaten van deze studie hebben in de media veel stof doen opwaaien, vooral over het belabberde kennisniveau van de leerlingen dat die het gevolg zou zijn van het studiehuis. ‘Studiehuis mislukt’ kopte het ‘NRC Handelsblad’ zelfs boven een hoofdredactioneel commentaar. Maar is het niet te vroeg voor dit soort beweringen? Is de kritiek waaronder het studiehuis bedolven wordt wel toe te schrijven aan de uitgangspunten waarop het berust? Of zijn er andere verklaringen? Dit themanummer laat de verschillende betrokken partijen aan het woord: van leerling tot docent, van de critici tot de voorstanders.

6 De permanente verbouwing van het studiehuis
THEMA
Wiel Veugelers, Henk Zijlstra

10 Het grote misverstand over Tweede Fase en studiehuis
THEMA
Hester Radstake

13 Universiteiten en hun oplossing voor studentenuitval
THEMA
Alberta Opoku
Aansluitingsprogramma’s als oplossing voor uitval studenten.

15 Docent Bram en het studiehuis
THEMA
Johan Luttenberg
De docent en onderwijsvernieuwing.

20 ‘Het studiehuis dreigt het corpus ofwel de vakstructuren te ondermijnen
THEMA
Stijn Sieckelinck
Interview: Ad Verbrugge

23 Innovatie in het VO en het studiehuis
THEMA
Ton Klein, Claudy Oomen

26 Nieuwe didactiek, nieuwe omgeving
THEMA
Joke van de Wilde

29 Over de ongemakkelijke relatie tussen onderwijs en media
THEMA
Pieter Leenheer

33 De Gouden Schoolbank voor het beste studiehuis
THEMA
Joke de Wilde

35 Het studiehuis: wiens ideaal?
THEMA
Stijn Sieckelinck

38 Ouders, huiswerk en hun studiehuiskinderen
THEMA
Joke van der Zwaard

RUBRIEKEN

19 Perspectief

40 ABC-Column

41 Jeugdliteratuur

44 Inforubriek