Vernieuwing — Jrg. 65 (mei 2006) Nr. 5

Thema: RADICALISERING & MARGINALISERING
Het thema van deze Vernieuwing is de aanpak van radicalisering & marginalisering. Uit de thema-artikelen blijkt hoezeer de aanpak afhangt van het standpunt van waaruit men kijkt. Is het uitgangspunt bedreiging van ‘onze’ westerse samenleving, dan refereert men naar een ‘clash of civilisations’. Is het vertrekpunt ontoereikende maatschappelijke participatie, dan staat de rol van de Nederlandse samenleving ter discussie. Uiteindelijk lijkt het meer te gaan om een ‘clash of standpoints’ dan om een ‘clash of civilisations’.

4 REDACTIONEEL

5 Radicalisering & marginalisering
THEMA
Joke van der Zwaard

6 Interetnische spanningen in het onderwijs
THEMA
Rob Witte

10 De miskende binnenbrand in Helden
THEMA
Raf Janssen

12 Academisch straatgevecht over democratische opvoeding

THEMA
Joke van der Zwaard

15 De grootmoeder van het kinderboek
JEUGDLITERATUUR
Peter van den Hoven

19 Zeeuws meisje geeft Rotterdammers seksvoorlichting
Joke van der Zwaard
Berichten over groepsverkrachtingen lokken steevast veel ach en wee over de jeugd, de grote stad en videoclips uit. Maar wie praat er met de jongeren over seksualiteit? Omdat docenten het niet aandurfden, ging stagiaire Samira Bouyelma sekslessen geven.

22 Boek ‘Onzichtbare ouders’: somber beeld door selectieve bril
THEMA
Trees Pels
Het sombere boek ‘Onzichtbare ouders. De buurt van Mohammed B. van Margalith Kleijwegt krijgt zo langzamerhand de status van ‘De Waarheid’ over allochtone ouders. Onderzoekster Trees Pels becommentarieert de onderzoeksresultaten in het boek.

24 Belgische scholen en gelijke Onderwijskansen
SCHOOL ZONDER UITSLUITING
Ella Desmedt

RUBRIEKEN

9 ABC-column
Hester Radstake
Positiviteit ten spijt.

18 Sterappel en juffrouw Diephuis
PERSPECTIEF
Rindert Kromhout

27 Jeugdliteratuur

29 Inforubriek