Vernieuwing — Jrg. 65 (maart/april 2006) Nr. 3/4

Thema: HET VMBO: VAN BUCKLER-IMAGO NAAR GEUZENNAAM
Vanaf het moment dat het vmbo ingevoerd werd, zijn er discussies gevoerd over de implementatie en invulling van het vmbo. Problemen met examinering, doorstroming, zorgleerlingen en gewelddadige incidenten leidden tot discussies zowel op scholen, in de politiek, in de media, als onder de bevolking. Die discussies hebben er (mede) toe geleid dat de beeldvorming rond het vmbo niet altijd even positief is. Dit staat in schril contrast met de positieve geluiden van mensen die in of met het vmbo werken. In dit themanummer over het vmbo dan ook niet de discussie in bestuurlijke kringen, maar vooral de meningen van de mensen in de praktijk. Over de dilemma’s, de kansen en de innovatiedrang van het vmbo.

4 REDACTIONEEL

5 Vmbo: hoe staat het ervoor?
THEMA
Marie-JosĀŽ Koerhuis, Iris Andriessen en Hester Radstake

6 Vmbo: van Buckler-imago naar Geuzennaam
THEMA
Pieter Hettema

8 Leraar in het vmbo
THEMA
Drs. J. Franchamps

12 Scholen in het echte leven
THEMA

Rob Mioch

15 Competentiegericht onderwijs
Hester Radstake

18 Doorstroom naar het mbo

THEMA
Simone Nijboer

23 Achterstandsbeleid niet gebaat bij vmbo
THEMA
Adrie Claassen

25 Amsterdamse strijd tegen schooluitval
THEMA
Hester Radstake

29 Avo is van de vorige eeuw
THEMA
Iris Andriessen

32 Tec Amsterdam: stageplek is teamverantwoordelijkheid
THEMA
Jan Kwakman

34 Broers, beroep en allochtone meiden
THEMA
Hans van Reijswoud

36 School als spil in Leerlingenzorg
THEMA
Klaas Hiemstra

39 Praktijkonderwijs
THEMA
Eva Voncken

41 Wangedrag op het vmbo
THEMA
Paul Harland en Peter H. van der Laan

RUBRIEKEN

11 De mythe van vernieuwing in de lerarenopleiding
PERSPECTIEF
Mineke van Essen

21 ABC-column
Lilian van der Bolt
Over opvang en overblijven.

44 Jeugdliteratuur

46 Agenda