Vernieuwing — Jrg. 65 (juni 2006) Nr. 6

Thema: VERNIEUWEND ONDERWIJS: GOED, MAAR VOOR WIE?
In het onderwijs blijkt veel belangstelling voor onderwijsvernieuwingen die een beroep doen op ‘zelfsturing’. Dit nummer van Vernieuwing gaat over een praktische vraag: werkt dit nieuwe leren ook voor kinderen uit minder kansrijke milieus? Omdat de discussie over het nieuwe leren zo uit de hand gelopen en warrig is, blijkt deze vraag moeilijk te beantwoorden. Toch gaan we een poging wagen aan de hand van praktijk- en theorieartikelen.

4 REDACTIONEEL

5 Vernieuwend onderwijs; goed, maar voor wie?
THEMA
Roel van Goor & Rob Martens

6 Wie doet de Verlichting aan in de Onderwijsvernieuwing?
THEMA
Paul Jungbluth
Er zijn soorten van vernieuwing. Vernieuwing die geen hoger doel dient dan dat je uitgekeken bent op het oude terwijl het nieuwe niet echt mŽŽr biedt en vernieuwing als broodwinning: vernieuwing die eerdere verbeteringen zelfs terugdraait maar altijd wel links of rechts brood op de plank levert. Met die cynische wetenschap in het achterhoofd lukt het uitstekend om een paar onderwijs-vernieuwingen nog eens nader onder de loep te nemen.

10 Vernieuwend onderwijs in de binnenstad van Rotterdam
THEMA
Diana Lorier-Kool

13 Is een goede school er een mŽt of z—nder ouders?
IJsbrand Jepma

17 De zin en onzin van multifunctionele accommodaties
Klaas Mulder
Op de Olympische Spelen voor welzijn en educatie zou de multifunctionele accommodatie moeiteloos vijf keer goud winnen. Iedereen lijkt te winnen bij het combineren van functies onder ŽŽn dak: de opvoeder, het kind, de aanbieder, de financier en de wijk. Maar elke medaille heeft een achterzijde. En er bestaan alternatieven, maar die worden vaak maar oppervlakkig onderzocht.

20 De Rotterdamse bieb: een sociale en intellectuele marktplaats
Saieb Khalil

22 Leren kinderen uit kansarme milieus iets van het nieuwe leren?
THEMA
Rob Martens

25 Nieuw projectonderwijs in de bovenbouw
THEMA
Bart de Haan

RUBRIEKEN

12 H’jsoema! Schande!
PERSPECTIEF
Rabiaa Bouhalhoul

16 ABC-column
Joke van der Zwaard
Quasi-kennis

27 Jeugdliteratuur

30 Inforubriek