Vernieuwing — Jrg. 65 (januari 2006) Nr. 1

Thema: DE LERARENOPLEIDING EN DE PRAKTIJK
Al decennialang maakt iedereen zich zorgen over de kwaliteit van lerarenopleidingen: van onderwijskundigen tot de studenten zelf. De opleidingen krijgen negatieve publiciteit en er wordt geklaagd dat studenten te weinig vakkennis wordt bijgebracht en alles in de praktijk moeten leren. In deze ‘Vernieuwing’ staat de vraag centraal of de lerarenopleiding voldoende is gericht op de praktijk van het lesgeven. Een discussie met dilemma’s zal uit de artikelen blijken.

4 THEMA – REDACTIONEEL

6 Theorie en praktijk in de lerarenopleiding
THEMA
Anne Luc van der Vegt en Ghislaine Schmidt

10 ‘Samen op Scholen’
THEMA – PRAKTIJK
Ton Balk
Een nieuwe manier van opleiden, professionaliseren en innoveren.

12 Een Cluster IV-school
SPECIAAL ONDERWIJS
Hantzen de Goede-Meijer
De Buitenschool in Leeuwarden geeft Cluster IV-onderwijs. Cluster IV-onderwijs wordt ook wel omschreven als onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De kinderen moeten te maken hebben (gehad) met hulpverlening. De Buitenschool onderscheidt zich door haar samenwerking met twee gespecialiseerde zorginstellingen: Tjallingahiem en Stichting Jeugdhulp Friesland.

16 De toekomst van VVE
VOORSCHOOL
Anne Luc van der Vegt & Jo Kloprogge
De periode van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) loopt af. Als straks inderdaad het doel bereikt is dat de helft van de GOA-doelgroep in de peuter- en kleuterleeftijd deelneemt aan voorschoolse programma’s, hoe dan verder? Wat worden de doelen en door wie worden ze uitgevoerd: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of een nieuw type voorziening? Drie scenario’s over de toekomst van VVE.

19 Debat als lesmethode
Roderik van Grieken & Johan Doesburg
Debatteren is meer dan alleen argumentenuitwisseling.

22 Discussie over nut vmbo-lerarenopleiding
THEMA – DISCUSSIE
Ghislaine Schmidt

24 Homobeleid in onderwijs
Erwin Kunnen
Onderwijs heeft voorsprong in homobeleid verloren.

RUBRIEKEN

9 Perspectief
Saieb Khalil
‘Zelf weten’: hoera, ik ben geĀ•ntegreerd!

15 ABC-rubriek
COLUMN
Roel van Goor
The M-factor.

19 Debat als lesmethode

27 Jeugdliteratuur

30 Info-rubriek